torsjö live vers2

Roman om vården ny följetong i Frilagt

Roman om vården ny följetong i Frilagt

På väg är en roman som handlar om etiken i vården, om när patienternas behov krockar med marknadens krav. Under april publiceras den som följetong via Frilagt.

Konflikten mellan etik och marknadens krav inom vården uppmärksammas i romanform i På väg.

Författaren Hilda Bjerstedt, bosatt i Osby, är pensionerad sjuksköterska och har arbetat nästan hela sitt yrkesliv i hemsjukvården, främst med patienter i livets slutskede, bland annat i Hässleholm. Hon har ofta upplevt att etik och humanism vägt lätt. Liknande erfarenheter gör bokens huvudperson Barbro som försöker se till patienternas bästa och följa sitt samvete. Det ger henne själv problem och påverkar även hennes liv utanför jobbet. Alla personer och händelser är uppdiktade, men bygger på Hildas och andras erfarenheter.

– Jag skriver om det jag känner till. Det skulle kunna hända var som helst och om det inte har hänt skulle det kunna hända, säger hon.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Boken kom ut sommaren 2019, men ämnet är i högsta grad aktuellt.

– Jag skrev den här boken före coronapandemin, men de situationer och problem jag belyser känns ännu mer aktuella nu. Samhälletsdåliga beredskap för en pandemi, missförhållandena inom äldrevården med brist på läkarstöd och utbildad personal är ingen slump eller naturlag. Det är så här det blir när vården styrs av marknadsekonomin och vinstintressen, säger hon.

Hilda Bjerstedt har arbetat som sjuksköterska, främst med patienter i livets slutskede.

Hässleholmsläkaren Richard Skinner kommenterar i förordet till boken hur sjukvården förändrats genom styrningsfilosofin “New Public Management” som fokuserar på siffror, mätningar och nyckeltal.

Han skriver: “Problemen börjar på allvar när det enskilda mötet mellan patient och personal reduceras till ett mätobjekt och styrningen utövas på en nivå där man inte längre har inblick i det enskilda mötet och inte har förståelse för mötets verkliga framgångsfaktorer, nämligen empati och kunskap, med ett stort inslag av personligt engagemang, initiativförmåga och åtminstone när det gäller den avancerade hemsjukvården även en lång erfarenhet som gör att man korrekt kan läsa av en känslig situation. Det är i spänningsfältet mellan dessa två vårdperspektiv som Hilda Bjerstedts roman utspelar sig”.

På väg blev färdig med hjälp av bokmorskan Leif B Frid på Öraholma Bok & skrivstudio. Tack vare ett samarbete mellan Frilagt, författaren och Leif B Frid kan den från och med den 1 april läsas som följetong i Frilagt. Du hittar den under vinjetten Merläsning, längst ner i spalten till höger på Frilagts förstasida.

Ett nytt avsnitt publiceras klockan 01.00 varje dygn under tiden 1 april – 1 maj. Tidigare avsnitt ligger kvar, men det går inte att läsa i förväg.

Berit Önell

Här är länken till På väg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se