Gruppen-3a-328x120

Även C vill ha kvar kommunala förskolan i Vankiva

Även C vill ha kvar kommunala förskolan i Vankiva

Centerpartiet går på SD:s linje och tar strid för kommunala Midgårds kulturförskola i Vankiva. Den är en av de förskolor som enligt ett tjänstemannabeslut ska stängas nästa år för att två stora nya förskolor byggs i Hässleholm. I ett inititativärende till barn- och utbildningsnämnden kräver nyvalde C-ledamoten Kristoffer Manno att förskolan får vara kvar i nuvarande form och att planerna på nedläggning plockas bort.

Kristoffer Manno (C) vill rädda Midgårds kulturförskola i Vankiva. Foto: Urban Önell

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

C argumenterar för en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bosätta sig både i stad och på landsbygd med nära till samhällsviktiga funktioner som exempelvis barnomsorg. Midgård är den enda kommunala förskolan i närområdet norr om Hässleholm.

– Planerna på att lägga ner Midgårds Kulturförskola och att erbjuda alternativ 4-5 km iväg är ett hårt slag mot bygden och föräldrarnas önskan om att kunna ha sina barn på en förskola i någorlunda

närhet till sitt boende, skriver Kristoffer Manno.

Han anser inte att det räcker att Svenska kyrkan har en förskola i Vankiva.

– Den är full. Midgård har idag 15 av 23 platser upptagna. Det finns faktiskt ett stort behov av en kommunal förskola i Vankiva, säger han.

Han berättar att det blivit stor uppståndelse i Vankiva efter beskedet i förra veckan om nedläggning.

– Jag har pratat med många som säger att det aldrig varit så många barnfamiljer i Vankiva som nu. Vi kan inte se någon anledning att stänga förskolan i dagsläget. Utifrån den information vi har idag vill vi ha kvar den, säger han.

Han konstaterar att det inte finns någon analys av potentiellt kommande underlag för en förskola.

Kristoffer Manno befarar också att en nedläggning av Midgård på sikt kan hota Mala skola som till stor del tar emot elever från Vankivaområdet.

Initiativärendet kommer att tas upp på nästkommande sammanträde i barn- och utbildningsnämnden medan SD:s motion med liknande innebörd blir en fråga för kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) vill inte föregripa behandlingen av ärendet, men anser att Vankiva inte har tillräckligt underlag för två förskolor.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

– Vi måste i vår planering ta hänsyn även till privata förskolor. Midgård har inte haft full beläggning, snarare ungefär halv och vi bygger en ny förskola fem km ifrån, säger han.

Den nuvarande beläggningen förklarar han med att det under våren brukar vara som flest barn, sedan blir det färre på hösten när sexåringarna börjar i förskoleklass.

Stefan Larsson säger att politikerna i arbetsutskottet var eniga om att stänga Midgård, liksom när det gäller den nu stoppade stängningen av Gäddans förskola redan i sommar, ett år innan nybyggena är klara.

Jens Lindholm, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Förste vice ordförande Jens Lindholm (SD) medger att han inte protesterade mot nedläggning av förskolan i Vankiva, men uppfattade inte att han hade mandat att påverka beslutet.

– Det var ett tjänstemannabeslut, säger han.

Andre vice ordförande Joachim Fors (S) gjorde samma bedömning, men säger att hans partigrupp inte hunnit diskutera Vankiva ännu.

– Jag ställde frågan till tjänstemännen om hur många lediga platser det blir när vi gör rockaden och fick svar att det blir inte många. Det kan tala för Midgård. Bygger man nytt, och med så mycket bostäder som byggs nu, så kommer det väl också fler barn framöver. Jag tycker att man måste ha lite luft i systemet på större orter, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-03-26 Förskola stängs innan nybygge är klart

2021-03-29 Gäddans förskola får vara kvar ett år till

2021-03-30 Politikerna om varför de räddade förskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se