Moderater samlar styrkorna

Två moderata partiföreningar i Hässleholms kommun går samman till en. Ordförandena Lynn Thulin i Tyringe och Jörgen Nilsson i Västra Göinge förklarar att de vill de stärka sin politik för kransorterna och samtidigt lösa problemet med att det är svårt att få folk till styrelserna. Förändringen görs i god tid före valet, men valrörelsen började […]

Tranorna är här igen

Tranorna har återvänt till Sverige efter sin vintervistelse på sydligare breddgrader. Många av dem stannar till ett par veckor vid Utemuseum Pulken i Vattenriket i Kristianstad på sin väg norrut. En del blir kvar i Göinge för att häcka, minst 100 par förra året, enligt Göingebygdens biologiska förenings inventering. När tranorna kommer tillbaka är det […]

Formellt beslut att bevara Furutorp

Nästan ett halvår efter sitt löfte har Hässleholms kommun formellt beslutat att bevara 1800-talstorpet Furutorp som bostad. Fastigheten undantas från detaljplanen över Björklundaområdet. Därmed bifaller kommunen fastighetsägarens överklagande i mark- och miljödomstolen, men motsätter sig övriga överklaganden. Ett nytt yttrande med “i vederbörlig ordning fattat beslut” skickas nu till domstolen. Frilagt uppmärksammade i oktober 2020 […]