logga-ligg-tjock

Formellt beslut att bevara Furutorp

Formellt beslut att bevara Furutorp

1800-talstorpet Furutorp är nu formellt räddat genom kommunstyrelsens beslut att undanta fastigheten från detaljplanen för Björklundaområdet. Foto: Berit Önell

Nästan ett halvår efter sitt löfte har Hässleholms kommun formellt beslutat att bevara 1800-talstorpet Furutorp som bostad. Fastigheten undantas från detaljplanen över Björklundaområdet. Därmed bifaller kommunen fastighetsägarens överklagande i mark- och miljödomstolen, men motsätter sig övriga överklaganden. Ett nytt yttrande med “i vederbörlig ordning fattat beslut” skickas nu till domstolen.

Frilagt uppmärksammade i oktober 2020 att kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen innebar att Furutorp skulle planläggas som natur och därmed lösas in för att rivas. Både tjänstemän och politiker reagerade med förvåning, en del för att de utan att ha kontaktat ägaren tagit för givet att huset var fallfärdigt och andra för att de inte satt sig in i handlingarna. I ett pressmeddelande lovade miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) och planchef Marie Nilsson att rädda Furutorp.

Hur räddningen skulle gå till var dock oklart. Fastighetsägaren rekommenderades att överklaga och gjorde så. Men även andra personer som berördes av detaljplanen överklagade och därför gick det inte att stoppa rättsprocessen för att bara ändra en del av planen.

I december skrev kommunjurist Magnus Gjerstad ett yttrande till domstolen där han meddelade att kommunen biföll överklagandet från Furutorps ägare, men inte för övriga. Det räckte dock inte för domstolen som efter tre månaders betänketid krävde ett beslut om saken i rätt instans. Det är det beslutet som kommunstyrelsen nu fattat.

Ledamöterna i kommunstyrelsen var eniga angående Furutorp, fastigheten Nötväckan 1, men inte i övrigt. Björn Widmark (FV) yrkade att planen för Björklunda skulle upphävas i sin helhet och fick stöd av SD. Efter votering som slutade med röstsiffrorna 9-4 stod det klart att det ursprungliga beslutsförslaget vann. FV och SD reserverade sig.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-03 1800-talstorp rivs för att ge Björklunda mer natur

2020-10-07 Rivningshot mot bostäder brott mot grundlagen

2020-10-07 Kommunen backar om Furutorp

2020-10-12 Kommunen lovade bevara Flickebo – rev änd

2020-10-14 Överklagar Björklundas detaljplan

2021-03-24 Domstolen efterlyser beslut om att rädda Furutorp

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se