torsjö live vers2

Covid-19 väntas kosta omsorgen 51 miljoner i år

Covid-19 väntas kosta omsorgen 51 miljoner i år

Covidenheten på Högalidshemmet väntas tillsammans med omsorgens skyddutrustning kosta 51 miljoner kronor i år. Foto: Henrik Andersson

Årets kostnader för covid-19 inom omsorgen i Hässleholms kommun beräknas sluta på 51 miljoner kronor. I nuläget finns inget regeringsbeslut om ersättning liknande den som Socialstyrelsen betalade ut under förra året. Men omsorgsnämnden hoppas på denna hjälp och beslutar därför inte om någon handlingsplan för att få ned budgetunderskottet som enligt prognosen blir 45,7 miljoner kronor vid årets slut.

Den statliga äldreomsorgssatsningen ger Hässleholms kommun 24 miljoner kronor i år, med än så länge är det bara bestämt att en del av pengarna ska gå till en hygiensjuksköterska och att få bort delade turer för personalen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För 2020 har kommunen hittills fått 30,2 miljoner kronor i ersättning från Socialstyrelsen för kostnader knutna till covid-19 under tiden mars-november. Därutöver betalade Försäkringskassan ut ersättning för sjuklönekostnader till kommunen med 15,2 miljoner kronor. Ansökan till Socialstyrelsen kan nu göras även för december och den kommer för Hässleholms del att gälla 14,4 miljoner kronor.

Årets beräknade kostnader för covid-19 gäller huvudsakligen skyddsutrustning, som trots vaccinationer lär behövas under året, och utgifter för covid-enheten som väntas vara öppen till och med augusti.

Enligt månadsbokslutet per den 28 februari är underskottet mot budget redan 7,5 miljoner kronor. Största minuset finns på “Resurs covidkostnader” med 12 miljoner och ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård) med 3,5 miljoner. Adminstration, myndighetsenhet och FSS (handikappomsorg) går plus. Hela covidkostnaden var vid månadsbokslutet 14 miljoner kronor. Utan dessa kostnader hade det nu funnits ett överskott på 6,5 miljoner kronor. Ordinärt boende har ett underskott på 2,1 mmiljoner kronor, främst på grund av högre bemanning och ökad sjukfrånvaro under december och januari.

Från och med den 1 april ansvarar räddningstjänsten i Kristianstad för e-tillsyn nattetid i omsorgen. Planen var att det starta vid årsskiftet och förseningen har bidragit till utökning av bemanning.

Äldreomsorgssatsningen ska användas till att öka kvaliteten inom äldreomsorgen.

Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

– Det är ganska fritt hur vi får använda dem, men det ska vara kvalitetshöjning, säger Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Det fanns en lång lista med förslag på satsningar. Efter en lång diskussion enades politikerna om två av nio punkter. En heltidstjänst som hygiensjuksköterska ska tillsättas och delade turer i äldreomsorgsverksamheten ska utredas och en utfasning påbörjas, förhoppningsvis före sommaren.

Undersökningar har visat att de basala hygienrutinerna inte fungerar tillräckligt bra inom kommunens omsorg.

– Det är ett stort utvecklingsområde och vi behöver stöd i detta, säger förvaltningschef Åsa Ollerstam Lundh och hänvisar till patientsäkerhetsberättelsen där det också slås fast att detta ska prioriteras.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef. Foto: Privat

Arbetsgivaren och fackförbundet Kommunal är överens om att delade turer ska fasas ut.

– Men vi måste först utreda för att se vad det innebär, så att det till exempel inte innebär mer helgtjänstgöring, säger Karin Axelsson.

Det står ingenting i förslaget om att förändringen kräver mer personal, men det är oundvikligt om inte schemat ska försämras.

– Det behövs någon typ av personalförstärning, helt klart, säger Karin Axelsson.

Susanne Lottsfeldt (SD) föreslog att tolv miljoner kronor skulle fördelas direkt till personalen i omsorgen för att de varit extra utsatta under pandemin och ville även bifalla ett av de övriga förslagen; att se över förutsättningarna för att arbeta med kontaktmannaskap i hemvårdsgrupperna.

Övriga ledamöter sa nej till till bådadera, men kontaktmannaskapet återremitterades liksom de andra återstående förslagen för ytterligare utredning till i maj. Det gäller bland annat tjänster som kvalitetsutvecklare, en översyn av antalet medarbetare per chef och utredning av förekomst och behov av stöd till chefer, översyn av förutsättningarna för att arbeta med kontaktmannaskap i hemvårdsgrupperna, utreda behovet av att utöka antalet sjuksköterskor och utreda behovet av en utbildningsenhet inom förvaltningen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se