Gruppen-3a-328x120

Covid-19 väntas kosta omsorgen 51 miljoner i år

Årets kostnader för covid-19 inom omsorgen i Hässleholms kommun beräknas sluta på 51 miljoner kronor. I nuläget finns inget regeringsbeslut om ersättning liknande den som Socialstyrelsen betalade ut under förra året. Men omsorgsnämnden hoppas på denna hjälp och beslutar därför inte om någon handlingsplan för att få ned budgetunderskottet som enligt prognosen blir 45,7 miljoner […]

”Formulerade om snarare än bytte ut”

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick kritik av S, C och MP för att de inte fick se tjänstemännens ursprungliga förslag till yttrande om höghastighetsjärnvägen. Enbart hans ordförandeförslag fanns med i handlingarna. – Jag fick ett utkast först. Det formulerades om snarare än byttes ut, säger han. Men han berättar att tjänstemännen inte ville stå […]

Torsjö live lever på hoppet

Torsjö live av, Hässleholms stora musikfestival, kastar inte in handduken. Inte än i alla fall. Sweden rock och Lollapalooza har däremot valt att ställa in. De senaste beskeden om fortsatta restriktioner från regeringens och Folkhälsomyndighetens sida kom den 31 mars, men Torsjö lives planer på ett genomförande ligger fast. – Ja, vi planerar att genomföra […]

Fakta och goda argument är viktiga i en offentlig debatt

INSÄNDARE. Jag vill börja med att tacka herrarna Nilsson och Hallström för att ni vill debattera med mig, jag anser att åsiktsfrihet och möjligheten att kunna få yttra sig fritt är det absolut viktigaste i en demokrati. Jag är enig med att man bör debattera ärligt med fakta och goda argument. Offentlig debatt kan både […]

Låt det bli en väckarklocka

INSÄNDARE. I samband med det senaste mötet med kommunfullmäktige i Hässleholm meddelade Liberalernas John Bruun att han kommer att lämna sin plats. Ett tråkigt besked tycker jag. Bruun har varit en sansad, klok och stundom rolig politiker även om vi inte alltid har samma åsikt. Emellertid respekterar jag givetvis Johns beslut som är hans eget […]