torsjö live vers2

Fakta och goda argument är viktiga i en offentlig debatt

Fakta och goda argument är viktiga i en offentlig debatt

INSÄNDARE. Jag vill börja med att tacka herrarna Nilsson och Hallström för att ni vill debattera med mig, jag anser att åsiktsfrihet och möjligheten att kunna få yttra sig fritt är det absolut viktigaste i en demokrati. Jag är enig med att man bör debattera ärligt med fakta och goda argument. Offentlig debatt kan både stärka och upplysa ett fritt samhälle och det är vägen till framsteg och frihet. Man bör även hålla sig till ämnet man debatterar och inte sväva iväg på annat.

Till Ulf vill jag börja med poängtera att jag inte har påstått “Svensk Socialdemokrati står bakom rashygien och inspirerat denna fruktansvärda politik” utan jag skrev “Svenska socialister gav Tyska nationalsocialister idèn via sin uppfinning om rashygien.” Värt att nämna är att i Sverige var SAF väl medvetna om rashygien och hade definitivt kunskap om tex vipeholmsanstalten. NSDAP hade knappt grundats vid den tiden.Vill du eller läsaren veta mer om koppling mellan de två ovannämnda så kan jag rekomendera s-sanningen.com, de har referenser till allt de publicerar.

Ulf din text är en direkt kopia (plagiat) från https://www.levandehistoria.se/fordjupning-rasbiologi/kapitel-2-rasbiologin-tar-form

Använd referat om du inte använder dina egna ord. I övrigt så bemöter din insändare inte alls det min artikel handlar om, nämligen om Islam är avskyvärd eller ej. Eller Islam i stort, håll dig till ämnet. Höj debattnivån.

Till Stanley, först noterar jag att du inte kallade mig rasist, så redan där har du höjt dig sedan vår föregående debatt, det tackar jag för. Men även du har svårt att hålla dig till ämnet och inte heller du bemötte egentligen Islam frågan. Jag företräder absolut SD Hässleholm, därav min signatur, dock har inte SD någon åsikt om Islam eller någon annan religion.SD som parti har enbart politiska åsikter.

Bra att du klargör att det är krig, svält, fattigdom etc människor flyr ifrån och inte en “religion”. Men ditt klargörande bemöter inte mitt argument, att Islam inte har lyckats få fram demokratiska och fria länder, vilket leder till att de behöver fly. I mellanöstern är all politik genomsyrad av Islam oavsett vilket statsskick de har, och inget av de olika statsskicken, må det vara teokrati, monarki, panarabisk socialism eller militärdiktatur så har inget av dem lyckats skapa demokrati eller meningsfull ekonomisk utveckling.

Venezuela är ett land med oerhörda naturtillgångar och har en av världen största oljefyndighet, trots detta så har den socialistiska regimen kört landets ekonomi i botten, eller hävdar du att det är USA och sanktionernas fel?

Nej Stanley, jag påstod aldrig att ingen har flytt från högerregeringar. Det jag sa var att det finns inga länder på listan över de länder man flyr ifrån, som har konservativa regeringar. Jag har bra minne och är mycket väl medveten om sydamerikas historia och att det funnits militärdiktaturer man flytt från, faktum är att man har flytt från båda sidor om det politiska spektrat i sydamerika, så jag har svårt att se att det skulle vara styrelseskicken det handlar om i det fallet, utan snarare fattigdom och narkotikakrig. Men det tillför inget till debatten om Islam.

Du säger att du inte hittar Brå rapporten (den publicerades bla i Expressen nyligen) men samtidigt så hittade du en procentuell siffra i den rapporten, som du hänvisar till? Hur ska du nu ha det?

Av någon anledning så drar du in UNHCR,“palestinier”, Israel och USA. Vad har det med saken att göra? Förutom att vänstern ogillar de sistnämnda.

Jag vill be dig att inte sammanfatta mina synpunkter eftersom din slutsats är helt fel, nästan löjlig och elakt insinuerande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nej jag anser att alla människor har rätt till ett tryggt liv oavsett var man är född.

Man ska snarare dra slutsatsen att Islam inte kan ge människor ett tryggt liv och detta är en av anledningarna till att jag vill motverka islamismen i Sverige.

Den enda gången du riktigt bemöter det jag skrev om är i ditt 3e sista stycke där du säger att jag ger en felaktig bild av Islam och inget av det jag beskriver finns som grund i religionen. Barnäktenskap och månggifte tex?

Av någon anledning betvivlar du mitt månande om jämställdhet med hänvisning till Ungern. Jag är politiker verksam i Sverige och inte Ungern. Inom Islam finns ingen jämställdhet alls. Men det var du inte intresserad utav att diskutera. För att avsluta detta undrar jag om du tycker att Ungern är närmre Sverige eller något islamiskt land, när det gäller just jämställdhet?

I övrigt håller jag med dig till 100 procent om ditt sista stycke, men det utgår jag ifrån att alla gör. 

Daniel Talmid, SD Hässleholm.


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se