torsjö live vers2

Ingen bra rubrik

Ingen bra rubrik

INSÄNDARE. Nej, Berit Önell. Det var ingen bra rubrik du hade i Frilagt den 31 mars. Den som bara läser rubriken och hoppar över texten, blir vilseledd av rubriken ”Kommunen säger nej till höghastighetståg.” Läsaren kan ju tro att kommunen inte vill att höghastighetsjärnvägen ska gå igenom Hässleholm. Så är det ju inte. Kommunens yttrande, till Trafikverket i samråd 3, innebär istället att kommunen kräver att en ny lokaliseringsutredning genomförs. Den nya utredningen ska bygga på att höghastighetstågen går i högst 250 km/h samt att den nya järnvägen ska förläggas i huvudsak utmed den befintliga stambanan. Hastigheten ska anpassas till de förutsättningar en sådan sträckning medger.


Mårten Nobin, Stoby
medlem i Centerpartiet

Frilagt svarar:

Jag hoppas verkligen att det inte är många som bara läser rubrikerna till Frilagts artiklar. En rubrik kan aldrig säga allt. Men den ska givetvis inte heller vara missvisande. Det anser jag inte heller att den aktuella rubriken är. Artikeln handlar om att kommunen säger nej till höghastighetståg i 320 km i timmen – i strid med överenskommelsen i Sverigeförhandlingen som kommunfullmäktige ställt sig bakom. Enligt det yttrande som antogs vill kommunen istället ha snabbtåg som går i maximalt 250 km i timmen, kategori II enligt EU:s direktiv. Det är något annat än höghastighetståg kategori I där banorna byggs för tåg i minst 250 km i timmen. Kommunen säger inte nej till nya stambanor, men vill att de ska följa den befintliga stambanans sträckning och då går det inte att köra fortare än 250, delvis långsammare än så. Detta är inte utrett av Trafikverket och därför kräver kommunen en ny lokaliseringsutredning.

Centerpartiet står inte bakom yttrandet utan vill hålla fast vid tåg i 320 km i timmen.

Berit Önell
Ansvarig utgivare, Frilagt

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se