logga-ligg-tjock

Sittandes i halvmörker ses ingen ljusning i sikte

Sittandes i halvmörker ses ingen ljusning i sikte

INSÄNDARE. Med tanke på de, under den snart gånga vintern, höga bensin- och elpriserna finns anledning att åter belysa konsekvenserna av en orimlig beskattning. I januari 2021 kostade bensinen i genomsnitt 14,56 kronor litern. 66 procent eller 9,65 kronor av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms.
Mer i detalj såg det i April 2020 ut som följer: Energiskatt: 4,10 kronor per liter, Koldioxidskatt: 2,59 kronor per liter, Moms på skatten: 1,67 kronor, Moms på bensinen: 0,86 kronor. Således utgjorde skatten på en liter bensin i april 2020 kronor 9:22.Att skatten på en liter bensin i januari i år ökat till kronor 9,65 förvånar knappast. Galenskapen fortsätter.
Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten för hushåll närmare ”fyrdubblats”, från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre per kWh, exklusive moms. För övrigt höjdes elskatten i januari i år föga förvånande till 35,6 öre per kWh. Lägger vi på detta skatt på skatten nämligen momsen får vi priset inkl. moms nämligen 44,5 öre per kWh. Att denna typ av beskattning i hög grad får negativa konsekvenser för skattebetalande gräsrötter i vårt land torde stå utom allt tvivel. En förödande urbanisering pågår och har länge pågått i vårt land. En fjärdedel av landets befolkning tycks ha trängts ihop i Stockholm-Mälardalen. Samhällelig och annan service på landsbygden har försvunnit eller är på väg att försvinna. Detta under tiden hycklande politiker säger sig värna om att ”hela Sverige ska leva”. Bilen har för stora grupper medborgare – gräsrötter – således blivit ett helt nödvändigt välsignat redskap. Detta för att ta sig till jobbet, inhandla sin dagliga spis, söka vård, delta i samhällelig och kulturell verksamhet och så vidare.
Beträffande tillgången till el och el till anständigt pris över hela landet har vi i media och annorstädes sett att mycket övrigt finns att önska. Detta har exempelvis lägenhetsinnehavare och villaägare med ”miljövänlig” el-uppvärmning blivit varse. Hur katten ska miljönissarna ha det? I sin iver att lägga ner fungerande rena produktionsanläggningar förorsakar dessa chockartade höjningar av elpriset och störningar av elleveranserna.
Stora delar av vårt elnät har reats ut av våra politiker. Sveriges hushåll är nu till stora delar i händerna på profithungriga nätinnehavare. Dessa också med ägare i utlandet. Nätinnehavarna befinner sig med sina koncessioner i monopolställning med höga nätavgifterna som följd. För Miljöpartiet med sina kostsamma subventioner av elcyklar och tro på en snabb övergång till allt annat miljövänliga elbilar finns anledning att återvända till verkligheten. Efter kommande val får förhoppningsvis partiet respass ur riksdagen. Risken för att partieliten skall tvingas möta den verklighet vi gräsrötter dagligen och stundligen vistas i synes dock liten. Som tack för hjälpen finns samarbetspartnern socialdemokraterna, statliga verk och inrättningar med välavlönade reträttplatser för fortsatt välavlönad (o)verksamhet. Således lär notan för nämnda politiker också fortsättningsvis hamna på gräsrötters-skattebetalares bord.
Till sist Frank Mc Kinney Hubbard: ”När någon säger att det inte gäller pengarna utan principen är det alltid fråga om pengarna”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se