torsjö live vers2

Återställ det sociala fältarbetet

Återställ det sociala fältarbetet

INSÄNDARE. Tänk er ett Hässleholm där vi kan gå ut dag som natt, trygga, utan att vi ska behöva förlita oss på kameror eller batonger. Ett integrerat Hässleholm som förebygger kriminalitet i kommunen. En trygg miljö på Kulturhuset, i Ljungdala och i hela kommunens yta.

Det finns ungdomar som saknar ett tryggt hem, en meningsfull fritid, en självklar plats i skolan eller på en arbetsplats. Ungdomar som inte har en trygg bas i hemmet letar sig gärna bort och ut på stan. Där hittar de andra ungdomar i liknande situation och gäng bildas. Dessa gäng, som inte har någon meningsfull sysselsättning eller någonstans att ta vägen, drar runt på stan. Vad händer då?

Medborgare kan, i olika grad, skrämmas och uppleva otrygghet. Vad kan kommunen göra åt saken? Hur kan vi som ett första steg göra något åt situationen och hjälpa dessa ungdomar?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi i Miljöpartiet anser att fältarbetare är ett långsiktig och ett kontinuerligt arbete för våra barns och ungdomars välbefinnande och för alla medborgarens säkerhet, trygghet och trivsel.

Polisen anger att tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott. Enligt polisen har ungdomsbrotten legat på en stabil nivå under de senaste 30 åren. Trots det, ökar upplevelsen av otrygghet bland hässleholmarna. Varje barn som hamnar i brottslighet är ett barn för mycket. Det försvårar individens möjligheter att klara ett självständigt liv och innebär stora samhällskostnader.

Socialt fältarbete är ett framgångsrikt sätt att jobba för att förebygga att unga hamnar i brottslighet. Det är ett långsiktigt och kontinuerligt arbete, där det behövs skapa strukturer och en gemensam värdegrund som ökar tryggheten och integrationen och samtidigt minskar kriminaliteten. Samtidigt som det förebygger kriminalitet och brygger broar över de ökande klyftorna i samhället, finns fältarbetare som viktiga vuxna som bryr sig om och som visar sig ta ansvar.

I Miljöpartiets budgetförslag har vi full finansiering för att återställa fältarbete i kommunen. Vår budget röstades ner i kommunfullmäktige. Vi i Miljöpartiet har därför lämnat in en motion om att kommunfullmäktige ska besluta om att återställa och finansiera fältarbetare.

Arberesha Sabani (MP), ledamot i KF

Dolores Öhman (MP), gruppledare och ledamot i KF 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se