torsjö live vers2

Faktafel gynnar inte skogens framtid

Faktafel gynnar inte skogens framtid

INSÄNDARE. Djurrättsaktivister har blivit ett känt begrepp och vi får genom massmedia information om deras åsikter och ibland aktiviteter som riktar sig mot det svenska lantbruket.

Efter de senaste månadernas inslag i tidningar och TV funderar jag på om vi är på väg att få en grupp ”skogsaktivister” som tävlar om att framställa det svenska skogsbruket som något negativt.

Påhoppen går ibland till ytterligheter som att man drar jämförelser med  hur skogarna sköts i Brasilien med dess regnskog i Amazonas eller brutal skogsskövling i Asien.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att värna den biologiska mångfalden är förstås viktigt och faktum är att vi har mera död ved i skogen och mer lövträd samt gammal skog än vi hade i mitten av förra århundradet.

De allra flesta skogsägare bedriver att aktivt skogsbruk som i möjligaste mån tar hänsyn till den biologiska mångfalden. När avverkning skall ske tas hänsyn till de lokala naturvärdena och skogens nytta för att minska koldioxidutsläppen. Genom ett väl balanserat skogsbruk bidrar skogen till landets ekonomi och ger förnybara material som kan ersätta det fossila som drivmedel, byggmaterial, kläder osv.

Ensidiga påhopp och faktafel gynnar inte skogens framtid utan jag vill rekommendera eventuella ”skogsaktivíster” att ta kontakt med någon av de skogsägare som finns i närheten för att på så sätt få en guidning i hur skogsskötseln bedrivs i närmiljö.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se