torsjö live

FN-föreningen siktar glokalt

FN-föreningen siktar glokalt

Hässleholms FN-förening laddar nu om med delvis ny styrelse och flera programpunkter på temat “glokala Sverige” som tar FN:s globala mål om ett ekonomiskt, social och miljömässigt hållbart samhälle till en lokal nivå. Den 12 maj blir det en digital kick-off med medverkande från Palestinagruppen i Hässleholm/Kristianstad och Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson.

– Vi ska prata om aktuella händelser och konflikter i världen där FN spelar en viktig roll, berättar Hässleholmsföreningens 18-årige ordförande Alfred Johansson.

Av de fem unga som för ett år sedan blåste liv i FN-föreningen är ordförande Alfred Johansson och sekreterare Linus Abrahamsson kvar i styrelsen. Nya ledamöter är Anna Maris, vice ordförande, Anne-Lie Herr, kassör, och Chris Maris, ledamot.

Alfred Johansson, ordförande i Hässleholms FN-förening.

Alfred Johansson berättar att föreningen planerat att hålla de föreläsningar som ligger närmast i tiden digitalt. De nås via föreningens hemsida fn.se/hassleholm.

I juli kommer föreläsare från Region Skåne att tala om hållbara städer och samhällen.

– Vi har även kontaktat kommunens stadsbyggnadskontor, men de har inte svarat ännu, säger Alfred Johansson.

Det handlar främst om planering för nya områden och städer, men Alfred Johansson tar en stad i Costa Rica som exempel på att det inte behöver vara för sent i befintliga städer.

Anna Maris, vice ordförande.
Linus Abrahamsson, sekreterare.

– De hade byggt så att många arter var hotade, men genom att plantera träd och flytta byggnader mer centralt fördubblades den biologiska mångfalden, förklarar han.

Lokalt och regionalt tycker han att debatten om höghastighetstågen är intressant.

– Det är en svårtolkad fråga ur ett ekologiskt perspektiv. Om man ska följa hållbarhetsmålet ska det inte byggas nya järnvägar där miljöer hotas, säger han.

Anna-Lie Herr, kassör.
Chris Maris, styrelseledamot.

FN-föreningen är dock opolitisk och säger därför varken ja eller nej till höghastighetsjärnvägen som sådan.

I höst kommer lokala miljöfrågor att tas upp när limnologen Heléne Annadotter föreläser om bland annat Finjasjön. En föreläsning om jämställdhet planeras också i höst och inför julen står hållbar konsumtion och produktion på programmet.

– Vi säger ofta att västvärlden inte är den största klimatboven och att till exempel Kina är värre. Men till vem tillverkar Kina sina produkter?

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se