torsjö live vers2

Okunniga eller bara barnsligt tjurskalliga?

Okunniga eller bara barnsligt tjurskalliga?

Är det så här framtidens fiskar kommer att se ut?

INSÄNDARE. Det kan man undra när man läser läser Ronny Larssons insändare. Att förneka de pågående klimatförändringarna bygger endast på några få som inte kan ges någon relevans. En överväldigande majoritet av forskarna har i stort samstämmiga resultat. När Ronny Larsson hänvisar till gångna vinter handlar det om väder, inte en långsiktig klimatförändring som pågått under en längre tid. Vintern var inte exceptionellt kall, men något längre än under senare år. Att dra några långtgående slutsatser är inte rationellt. Samstämmiga observationer under senare år är att jordens medeltemperatur har ökat. En i högre grad av smältande isar och glaciärer kan var och en konstatera utan några vetenskapliga belägg. Nyligen hade man i Norge en ”minnesstund” över en svunnen glaciär. Tilläggas kan den permafrost som tinar och avger den ännu potentare gasenmetan.

Ett varmare och framför allt surare hav har inte så många påpekat problemen med, men är precis lika allvarligt som en högre lufttemperatur. Mindre sura sjöar och vattendrag i vårt land har vi kalkat för att neutralisera, men hur det ska gå till att rent praktiskt kalka världshaven kan Ronny Larsson förklara för läsarna. Tre miljarder människor är i dag beroende av tillgången på fisk. När livsbetingelserna försvunnit för allt levande i haven och tillsammans med havsnivåhöjningen, kommer vår del av planeten att invaderas av klimatflyktingar. Tillkommande plastavfall som vi förser haven med, gör inte saken bättre.

Att sänka sig så lågt i en debatt att hänvisa till H.C. Andersens fabler och att förminska Greta till ”Greta och den elaka häxan” är inte värdigt en seriös debatt. Greta hänvisar endast till den etablerade majoritet av forskare som konstaterat att det pågår en klimatförändring genom mänsklig påverkan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Att varken jag eller Ulf Nilsson kan påverka Ronny Larsson eller ännu mindre Ernst Herslow är osannolikt, men att inte vidta några åtgärder för att förhindra att uppvärmningen går för långt, är det sämsta vi kan göra. Om det förhåller sig så som en majoritet av forskarna är eniga om, kan det vara för sent att backa bandet 2100. Att som de båda herrarna förespråkar, oförtrutet pumpa upp olja och gas samt gräva uppall den kol som finns i marken och förbränna det, kommer obönhörligt att leda till en katastrof för allt levande på planeten.

Jag uppmanar de båda herrarna att ta del av de länkar som Ulf Nilsson hänvisar till i Frilagt, under rubriken ”Illa underbyggd argumentation”. För övrigt kan jag bara beklaga att Kommunfullmäktige inte hade tillräckliga insikter och röstade för motionen om ”klimatnödläge” som Dolores Öhman (MP) hade lagt.

Lars Nord, Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se