torsjö live vers2

Miljöpartiet vill ha fler naturreservat

Miljöpartiet vill ha fler naturreservat

INSÄNDARE. Vi mår bra av friluftsliv. Själv växte jag upp i en mycket stor stad där asfalt och betog mötte blicken oavsett i vilken riktning jag kollade. Gröna miljöermed frisk luft och fågelkvitter var svåra att nå. Längtan till naturen var stor och därför ett självklart resmål för semester.

I Hässleholm har vi fantastiska naturområde i nära anknytning tillvåra tätorter. Det är en lyx som blir mer och mervärdefulldesto mer orterna växer. Det är för mig ofattbart att dessaområdeninte skyddas av Hässleholms kommun med status som naturreservat.

De 14 naturreservat som idag finns i kommunen bildades av Länsstyrelsen. Dessa finns på landsbygden och är svåra att nå utan bil. Sedan 1999 har kommuner möjlighet att bilda naturreservat. Hässleholms kommun äger natur- och kulturrika områden i anslutning till sina tätorter.Trots det så finns det inte ett enda kommunalt naturreservat i vår kommun! Detta vill vi i Miljöpartiet ändra på, omgående!

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Finanaturområdennära tätorterna är speciellt viktiga att skydda. Här kan skyddet av den biologiska mångfalden ochrekreation kombineras. De närboende behöver inte resa långt för att få en naturupplevelse, motionera, röra på sig eller koppla av. Skolor och förskolor får lättare tillgång till naturen för utövandet av pedagogiska aktiviteter. Genom att bilda ett naturreservat får invånarna en trygghet i att området kommer att bevaras även i framtiden. Det stärker orternas attraktivitet och ökar värdet av närliggande fastigheter, något som gynnar både kommunen och privata markägare. Staten ersätter kommunen för marken som avsätts till naturreservat och LONA-bidrag kan sökas för förberedelser.

I den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms tätort som fick laga kraft 2020-01-20 föreslogs fyra områden som kommunala tätortsnära naturreservat: Mölleröd, Hässleholmsgården, Galgbacken och Kattamarken. Utöver dessa finns det andra exempel på område i kommunens ägo och i närheten av tätorter som lämpar sig för naturreservat, bland annat:

Vannaröd i Sösdala som har slåtterängar, Berthes ängar och Ljungamölla i Vinslöv, Tyrs skogar och Bödkaredalen i Tyringe samt Bjärlången i Bjärnum, delvis men inte helt skyddad genom Natura 2000

Det finns kunskap och utredningar om dessa områden som snart kan bildas till naturreservat. Miljöpartiet har därför lämnat en motion till kommunfullmäktige om att skyndsamt bilda 11 tätortsnära naturreservat för att skydda den biologiska mångfalden och trygga kommuninvånarnas tillgång till naturen. I dagens värld är detta en lyx som vi i miljöpartiet vill säkra för alla i Hässleholms kommun. Jag hoppas de flesta partier ifullmäktigeger initiativet sitt stöd och hjälper till att utveckla en grönare kommun.

Dolores Öhman (MP)

Gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se