“Hon verkar vara på gång nu”

Berit Önell.

Det är faktiskt ganska roligt att vara granskande journalist. Inte för att det är trevligt att makthavare i samhället så ofta håller på med oegentligheter och slösar med skattepengar. Jag uppskattar inte heller särskilt mycket att blir utskälld för att jag ifrågasätter och “snokar”. Det händer till och med att jag blir hotad för att […]

En tredjedel av parkarbetarna fick covid

Kommunens parkarbetare i Hässleholm har svårt att hinna med sina uppgifter efter att en tredjedel av de anställda smittats av covid-19. Totalt elva av 32 har testat positivt och tre har behövt sjukhusvård. En anmälan om “allvarlig händelse” ska under fredagen göras till Arbetsmiljöverket eftersom personal tros ha smittats på arbetsplatsen. Enligt avdelningschef Ronny Nilsson […]

Det finns bättre alternativ för byggnation än Åhusfältet

INSÄNDARE. Enligt senaste fullmäktigemötets beslut, ska det planeras för byggnation på Åhusfältet. Varför dra iväg så långt från centrum, när det finns möjligheter på närmare håll? Jag tänker då på området Norden, som man konsekvent undviker att planera för bebyggelse i all evighet. Vad som talar emot en exploatering av Åhusfältet, är den smala väg […]

Är socialnämndens budget medvetet underbudgeterad?

INSÄNDARE. Sven Lundh, 1:e vice ordförande i Socialnämnden, Hässleholm skrev nyligen ett inlägg i Frilagt, tillsammans med fyra andra sverigedemokrater. I inlägget försvarar de socialnämndens budgetunderskott och skyller som vanlig på invandrare och regering. Inlägget ger en tydlig exponering av hur Lundh och Sverigedemokraterna hanterar sina uppdrag. Man förutsätter, även om det i dessa tider […]

Föreningslivet är grogrund för en positiv utveckling

INSÄNDARE. Gång på gång har Sverige de senaste 100 åren valt väg för ett friare, mer demokratiskt och jämlikare samhälle. Vi har infört breda och inkluderande välfärdsreformer som bostadsbidrag, barnbidrag och inte minst föreningsbidrag. Föreningsbidragen har haft en avgörande betydelse för ett aktivt föreningsliv med låga trösklar som kan inkludera alla. Ett föreningsliv där människor […]

Miljöpartiet vill ha fler naturreservat

INSÄNDARE. Vi mår bra av friluftsliv. Själv växte jag upp i en mycket stor stad där asfalt och betog mötte blicken oavsett i vilken riktning jag kollade. Gröna miljöer med frisk luft och fågelkvitter var svåra att nå. Längtan till naturen var stor och därför ett självklart resmål för semester. I Hässleholm har vi fantastiska naturområde […]