Gruppen-3a-328x120

Är socialnämndens budget medvetet underbudgeterad?

Är socialnämndens budget medvetet underbudgeterad?

INSÄNDARE. Sven Lundh, 1:e vice ordförande i Socialnämnden, Hässleholm skrev nyligen ett inlägg i Frilagt, tillsammans med fyra andra sverigedemokrater. I inlägget försvarar de socialnämndens budgetunderskott och skyller som vanlig på invandrare och regering.

Inlägget ger en tydlig exponering av hur Lundh och Sverigedemokraterna hanterar sina uppdrag. Man förutsätter, även om det i dessa tider kan anses som naivt, att ledamöter i Socialnämnden har en viss ambition att förbättra den sociala situationen för människor, att de agerar med omsorg och medkänsla. Sven Lundh bevisar att någon sådan ambition eller motivation inte existerar inom Sverigedemokraterna. Det framgår tydligt att Sven Lundh inte vill att sociala åtaganden överstiger laglig minimistandard, vilket enligt Lundh till och med är för mycket när det gäller personer av utländsk härkomst, främmande etnisk bakgrund eller religiös trosuppfattning. Det är uppenbart att Lundh inte har förståelse för hur sociala förhållanden och miljöer påverkar människor och att förebyggande åtgärder är billigare och effektivare, än att hantera uppkomna krissituationer. Sven Lundh uttryckte tidigare i ett inlägg att sociala klyftor alltid kommer at finnas och att vi måste acceptera detta. Han visar ingen vilja eller motivation till att minska sociala ojämlikheter, vare sig som ledamot i Socialnämnden eller företrädare för Sverigedemokraterna.

Sven Lundh frågar sig var pengarna skall tas, för att balansera budgeten. Med erfarenhet både från offentlig och privat sektor, har jag aldrig upplevt att en chef/manager/direktör inte lyckats att finansiera det som de ansett som viktigt. På samma sätt som man hävdar brist på resurser, för åtgärder man personligen inte vill prioritera. När det gäller budgetunderskott, måste vi fråga oss hur det uppstått. Vilken okänd och oförutsägbar händelse har inträffat under året, som har orsakat ett så stort underskott? Är det inte troligare att budgeten, som är en beräkning och ett politiskt fastställt mål, är orealistiskt låg. Om socialnämndens budget är medvetet underbudgeterad, ger det utrymme för att motivera åtstramningar inom nämndens ansvarsområde. Man kan avstå kostnader för åtgärder som man, av politiska eller ideologiska skäl, inte vill genomföra. Vi har tidigare erfarit Sven Lundhs redogörelse för att Socialnämnden avvecklat fältassistenterna, detta trots att man ansåg deras arbete som värdefullt.

SD klagar ofta på invandrarnas förmåga/vilja att integrera sig i vårt samhälle. Jag har aldrig hört något förslag från SD om hur de vill förbättra integrationen, eftersom hela deras politik är inriktad på segregation.

Sverigedemokraternas huvudfråga, som enligt deras syn orsakar alla problem, är migration och flyktingmottagning. Jag delar helhjärtat åsikten att minska flyktingmottagandet! Det skulle vara intressant att höra sverigedemokraternas plan för hur det skall gå till. Enda sättet att effektivt minska flyktingmottagandet, är att minska antalet flyktingar. För att göra det måste vi arbeta på ett internationellt plan, genom ett aktivt samarbete med andra nationer genom EU och FN, vilket SD också är motståndare till. Sverige har ansvar och åtaganden enligt internationella konventioner, såsom Flyktingkonventionen, som vi måste leva upp till.

Sven Lundhs frågar om var pengarna till att täcka budgetens underskott skall tas. Herr Lundh, som politisk ansvarig skall du inte ställa den frågan till läsarna av Frilagt. Du har ett ansvar för att lösa kommunens problem, det har du lovat lovat väljarna och därför har du fått förtroendet!

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se