torsjö live

Det finns bättre alternativ för byggnation än Åhusfältet

Det finns bättre alternativ för byggnation än Åhusfältet

INSÄNDARE. Enligt senaste fullmäktigemötets beslut, ska det planeras för byggnation på Åhusfältet. Varför dra iväg så långt från centrum, när det finns möjligheter på närmare håll? Jag tänker då på området Norden, som man konsekvent undviker att planera för bebyggelse i all evighet. Vad som talar emot en exploatering av Åhusfältet, är den smala väg med tillhörande bro över Almaån och den omfattande trafik som blir aktuell när området byggs ut, Att området ligger så avlägset från centrum betyder att det även måste ordnas med kollektivtrafik till området. Men så långt har man förmodligen inte tänkt. Ska den anrika bron rivas för en ökad trafik?
Varför har man då väntat med en exploateringen av området Norden, nu när man äntligen avskrivit förslaget och planerna på ett ”minibadhus” där? Kommunen äger ju hela området. Att bygga badhus på Österås har jag föreslagit för länge sedan som den enda platsen. Varför har det tagit så lång tid att förstå det, kan man  undra?
En bättre idé vore också att flytta golfbanan, vilket jag föreslagit tidigare, till Åhusfältet. En fråga som inställer sig är: varför måste det finnas tre golfbanor i lilla Hässleholms kommun? Att ha en golfbana så centralt placerad som hindrar stadens tillväxt, måste vara galet i kubik. Jag förstår att jag provocerar många golfare, men man måste vara realist och inse fakta. Men jag förstår att kommunens politiker inte vill stöta sig med det klientel som i huvudsak nyttjar denna verksamhet. För övrigt har det redan planerats för bebyggelse på ”golfbanan”. Att bygga ihop området med Hassellunden vore helt logiskt. 
Ett bra område för bebyggelse vore den tänkta ”Torrhamnen” i norr, skogen är redan avverkad och en gata för anslutning till Ljungdala är förberedd. Potential finns för många decennier framöver och en station, Hässleholm Norr, skulle kunna ordnas och man äger ju redan marken. Glöm för alltid det planlösa ”experimentet” Torrhamnen. 
Till alla politiker och tjänstemän, varför inte börja tänka konstruktivt/kreativt med intentionerna enligt ovan och överge ”tunnelseendet”. Ersätt ovanstående  förslag i stället för ”surhålet” Björklunda och ”paradiset” Paradiset. Det vore en välgärning som jag tror de flesta hässleholmare ställer upp på? 


Lars Nord, Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se