Gruppen-3a-328x120

Riskabla utsläpp av läkemedel från reningsverk

Reningsverken i Hässleholm och Vinslöv släpper ut läkemedelsrester till vattendrag på en nivå som gör dem till riskområden. Ytterligare åtta skånska reningsverk hamnar i samma klass. Sju andra reningsverk listas som mest angelägna att bygga om för mer avancerad rening. Det visar en ny beräkningsmodell från Länsstyrelsen i Skåne där sjöar och vattendrag som är […]

Avrådan från besök hos äldre inte tillåten

Hässleholms kommun införde otillåtna begränsningar i de äldres rätt att ta emot besök under pandemin. Det säger Inspektionen för vård och omsorg och riktar allvarlig kritik mot både det olagliga besöksförbudet i höstas och den starka avrådan från besök som upphävdes först i februari. När det nationella besöksförbudet på äldreboendena upphävdes den 1 oktober följde […]