Gruppen-3a-328x120

Riskabla utsläpp av läkemedel från reningsverk

Riskabla utsläpp av läkemedel från reningsverk

Läkemedelsrester från Hässleholms reningsverk släpps ut från Hässleholms reningsverk och belastar Finjasjön, enligt Länsstyrelsens dataanalyser. Bilden visar utloppet från Magle våtmark. Foto: Berit Önell

Reningsverken i Hässleholm och Vinslöv släpper ut läkemedelsrester till vattendrag på en nivå som gör dem till riskområden. Ytterligare åtta skånska reningsverk hamnar i samma klass. Sju andra reningsverk listas som mest angelägna att bygga om för mer avancerad rening. Det visar en ny beräkningsmodell från Länsstyrelsen i Skåne där sjöar och vattendrag som är särskilt sårbara för utsläpp av läkemedel och andra miljögifter från reningsverk identifierats.

I studien, som gjorts av länsstyrelsen tillsammans med Högskolan i Kristianstad och Havs- och vattenmyndigheten, har 35 ämnen undersökts. För fyra av dem har Havs- och vattenmyndigheten tagit fram bedömningsgrunder. Ett av ämnena överskrids enligt beräkningarna vid samtliga undersökta reningsverk. Det gäller det smärtlindrande ämnet diklofenak som enligt beräkningsmodellen alltså släpps ut även från Hässleholms reningsverk till Finjasjön och från Vinslövs reningsverk till Vinnö å. Det antidepressiva ämnet citalopram och det ångestdämpande oxazepam beräknas också hamna i Finjasjön.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Flera olika slags läkemedel hamnar i Finjasjön, enligt Länsstyrelsens studie.

I Hässleholms kommun gjordes dock inga uppföljande provtagningar i fält. Sådana gjordes i vattnen vid de sju reningsverk som enligt databasanalyserna är mest angelägna att åtgärda. Risken för allvarlig miljöpåverkan i vattendragen är störst där flödet i mottagande vatten är lågt samtidigt som flödet från reningsverket är högt. Provtagningarna bekräftade att det fanns betydande halter av läkemedel i samtliga vattendrag vid de sju reningsverken Rosendal (Tomelilla), Svalöv, Nyvång (Åstorp), Södra Sandby, Ellinge (Eslöv), Ekeby (Bjuv) och Ekebro (Bjuv).

– Här i Skåne kan studien ligga till grund för beslut om var avancerad rening är mest angelägen och var man bör gå vidare med ytterligare provtagningar, säger Pardis Pirzadeh, vattenhandläggare på Länsstyrelsen Skåne, som är den som har utformat modellen, i ett pressmeddelande.

De reningsverk som bedöms vara riskområden är, förutom Hässleholm och Vinslöv, Lyby, Perstorp, Staffanstorp, Lönsboda, Klippan, Källby, Svedala och Sjöbo.

Hässleholms vattens reningverk finns inte med bland de sju som bedöms mest angelägna att bygga om, men bland de tio där det finns risk att läkemedel skadar sårbara vattendrag. Foto: Lotta Persson

Tillsynsmyndigheterna kan framöver ställa krav på de verksamheter som överskrider Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder. Sådana krav kan vara omprövning av reningsverkens miljötillstånd och uppgradering av reningstekniken. Hittills har tre reningsverk i Skåne, i Simrishamn, Kivik och Degeberga, byggts om för att kunna rena läkemedel och andra miljögifter.

– Resultaten från studien pekar på att problemet med läkemedelssubstanser nedströms reningsverk troligen är större än vi tidigare har trott, säger Susann Milenkovski, miljöstrateg på Region Skåne, som tog initiativ till studien som en fortsättning på en handlingsplan för läkemedel och miljö från 2019.

Hon bedömer också att problemen sannolikt kommer att förvärras i ett förändrat klimat när temperaturerna ökar.

Ola Svahn, forskare i miljöanalytisk kemi vid Högskolan i Kristianstad, hoppas att modellen får ett nationellt genomslag.

– Fram till nu har det saknats verktyg för att göra en prioritering av vilka mottagande vattendrag som är mest sårbara, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se