torsjö live vers2

Avrådan från besök hos äldre inte tillåten

Avrådan från besök hos äldre inte tillåten

Det olagliga besöksförbudet infördes i oktober efter ett stort smittoutbrott på Högalidshemmet. Foto: Henrik Andersson

Hässleholms kommun införde otillåtna begränsningar i de äldres rätt att ta emot besök under pandemin. Det säger Inspektionen för vård och omsorg och riktar allvarlig kritik mot både det olagliga besöksförbudet i höstas och den starka avrådan från besök som upphävdes först i februari.

När det nationella besöksförbudet på äldreboendena upphävdes den 1 oktober följde Hässleholms kommun till en början riktlinjerna. Förbudet blev enbart kvar på korttidsboendena, vilket var tillåtet eftersom dessa inte räknas som de boendes hem. Kommunjurist Magnus Gjerstad uttalade sig den 2 oktober i Frilagt om detta och konstaterade samtidigt att lokala besöksförbud på särskilda boenden är olagliga. Han hänvisade till Socialstyrelsen som förtydligat vad som gäller sedan flera kommuner beslutat om lokal förlängning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trots detta införde kommunen den 28 oktober ett tillfälligt lokalt besöksförbud. Smittspridningen hade då på nytt tagit fart inom omsorgen.

– Vi är medvetna om att det kan ifrågasättas, men det motiveras av det akuta läget, sa då Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef.

Besöksförbudet var en av ett stort antal åtgärder som presenterades efter ett krismöte där kommunledningen, förvaltningschefer och direktörer för kommunala bolag deltog. Förbudet förlängdes sedan till den 25 november då omsorgsförvaltningens krisledningsstab justerade det till en stark avrådan från besök.

IVO konstaterar i sitt beslut att besöksförbud inte är tillåtet utan att det beviljats av Folkhälsomyndigheten, alternativt om det finns samtycke från de enskilda. Även andra inskränkningar för enskilda att ta emot besök på kommunens äldreboenden är otillåtna. Hässleholms kommun ansökte inte om besöksförbud hos Folkhälsomyndigheten efter att det blev möjligt den 21 november. Motiveringen var att det inte behövdes utifrån hur smittspridningen såg ut i kommunen. Ändå begränsades alltså möjligheterna till besök.

IVO slår fast att bostaden i ett särskilt boende är den enskildes hem där vederbörande själv avgör om, när och vilket besök denne vill ha.

– Skulle verksamheten neka en enskild till att ta emot besök innebär det en begränsningsåtgärd som inte är tillåten, skriver IVO.

Omsorgsnämnden skrev i sitt yttrande till IVO i januari att i de fall besök genomfördes trots avrådan, till exempel vid livets slut eller vid stark oro, gjorde varje verksamhet en bedömning utifrån förutsättningen på det aktuella boendet. De generella riktlinjerna var att man skulle kunna hålla två meters avstånd till varandra, att man inte besökte någon annan på avdelningen och att besöket skedde i den egna lägenheten. Max antal besökare avgjordes av lägenhetens storlek och utformning. Vid varje besök tog personal emot och visade besökande till lägenheten och erbjöd handsprit. Från den 11 januari erbjöds även munskydd till besökare.

Avrådan från besök hävdes den 26 februari efter att de flesta boende och personal blivit vaccinerade. Nu avråds endast från besök om boende eller besökare har symptom.

IVO vidtar ingen åtgärd mot kommunen eftersom inget otillåtet besöksförbud eller avrådan från besök kvarstår. Men myndigheten ser mycket allvarligt på att nämnden införde begränsningar i de enskildas rätt att ta emot besök i sina egna hem.

IVO ser mycket allvarligt på kommunens agerande.

– Det är alltid avgörande om den enskilde vill ta emot besök eller inte, oavsett om besöket är anmält innan eller vid vilket klockslag det äger rum, skriver IVO.

IVO betonar att en avrådan från besök kan göra det svårt för närstående och enskilda att se möjligheter till att ses.

– Om verksamheten har en avrådan från besök eller endast tillåter enskilda att ta emot besök vid livets slut eller vid stark oro innebär det en begränsningsåtgärd som inte är tillåten, skriver IVO.

Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende i Hässleholms kommun, säger till Frilagt att det inte alltid är så lätt att veta vad som är rätt eller fel.

Men ni visste att det var olagligt när ni beslöt om besöksförbudet?

– Jo, men vi agerade efter de boendes bästa. Vi tog beslutet efter att smittspridningen ökat, säger hon.

Hon medger dock att det finns negativa effekter av att inte låta de äldre ta emot besök och att det är viktigt att följa lagen.

– Med facit i hand; ja, vi kanske agerade fel. Om vi skulle hamna i en pandemi igen får vi agera annorlunda. Men det har varit en exceptionell situation och många beslut har fattats snabbt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-10-02 Fortsatt besöksförbud lagligt på korttidsboende

2020-10-28 Lokalt besöksförbud på äldreboenden Verksamheter stängs

2020-11-23 Backar från olagligt besöksförbud

2020-12-29 IVO kräver svar om besöksförbud på äldreboenden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se