Gruppen-3a-328x120

Backar från olagligt besöksförbud

Backar från olagligt besöksförbud

Nu backar kommunen från besöksförbudet som infördes bland annat på grund av det stora utbrottet av covid-19 på Högalidshemmet. Istället blir det en stark avrådan från besök. Foto: Henrik Andersson

Hässleholms kommun backar nu från sitt olagliga besöksförbud på äldreboendena. På måndagseftermiddagen beslöt omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp att istället gå ut med en “väldigt stark avrådan” från besök.

– Självklart måste vi följa lagarna, så är det ju, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för de särskilda boendena.

Men kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), advokat till yrket, ångrar inte beslutet om ett förbud som saknar stöd i lagen.

Som Frilagt tidigare berättat kan besöksförbud på äldreboenden i princip bara beslutas nationellt. Ett sådant gällde under tiden 1 april-30 september. Från och med den 1 oktober släpptes anhöriga och andra besökare in på boendena igen. I Hässleholms kommun fortsatte dock förbudet på korttidsboendena Lyckåsa i Bjärnum och Linnégläntan i Hässleholm. Där är det tillåtet eftersom vårdtagarna vistas där tillfälligt. På särskilda boenden handlar det om vårdtagarnas hem där inskränkningar inte får göras hur som helst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När smittspridningen därefter ökade kraftigt växte oron för att den åter skulle ta sig in på äldreboendena. Sedan den 28 oktober har Hässleholms kommun ett eget besöksförbud, i strid med lagen. Flera andra kommuner har fattat liknande beslut, trots att både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten förklarat vad som gäller.

I torsdags beslöt regeringen att ge Folkhälsomyndigheten rätt att från och med lördagen införa lokala besöksförbud på äldreboenden. Fortfarande är det alltså inte kommunen som beslutar, men verksamhetschefen kommer att kunna göra undantag och tillåta besök från exempelvis make, maka eller partner.

Ulrika Bengtsson tycker att regeringens nya beslut är bra. Det kommenterade hon också i Sveriges Radio Ekot på måndagen, utan att nämna kommunens eget lokala besöksförbud. Det kan hon inte försvara.

– Det går emot lagen. Men jag vädjar till alla anhöriga att verkligen se över om det är ett nödvändigt besök eller inte. Jag förstår att man vill besöka, men läget är väldigt ansträngt nu, säger hon.

Kommunledningen har beslutat om ett förbud och det har ni informerat om i era pressmeddelanden och på er hemsida. Har du alltså en annan uppfattning?

– Jag har uppfattningen att det ska vara en väldigt stark avrådan, säger Ulrika Bengtsson.

Kommunen informerar på sin hemsida om det förlängda besöksförbudet.

Nu har omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp diskuterat frågan och kommit fram till att informationen ska ändras på hemsidan.

– Vi kommer att göra ett förtydligande, berättar Ulrika Bengtsson.

Hur ser du på att kommunledningen ville ha ett förbud?

– Jag tänker att vi handskas olika med ord. För mig har det alltid varit en stark avrådan, men det är näst intill ett besöksförbud, säger hon.

Hon menar att innebörden i praktiken är densamma.

– Här har ordet förbud nog använts för att förstärka avrådan, för att det ska bli tydligt att vi inte ska ha en stor genomströmning av anhöriga. Vi gör inte det för att vara elaka utan för att skydda våra boende, säger hon.

Lars Johnsson har hela tiden försvarat beslutet om besöksförbud som fattades i kommunens centrala krisledningsstab. När Frilagt ringer upp känner han inte till att omsorgen beslutat ändra förbudet till en stark avrådan.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) försvarar fortfarande det olagliga besöksförbudet. Foto: Henrik Andersson

– Det är omsorgen som bestämmer. Men det är egentligen bara semantik. Det betyder samma sak, tanken är att vi inte ska ha några besökare på äldreboendena, säger han.

Han berättar att staben diskuterade skälen till ett förbud vid sitt möte den 28 oktober.

– Vi ville inte ha in mer smitta på boendena, vi hade då redan ett omfattande utbrott på Högalid och personalläget var ansträngt. Man hade enorma besvär att klara av situationen. Då var det tydligare med ett förbud, säger han.

I onsdags diskuterade han med övriga kommunalråd om besöksförbudet skulle förlängas eller inte eftersom Region Skånes skärpta allmänna råd förlängts till den 13 december.

– Vi var överens om att förbudet skulle stå fast. Jag tar hellre kritik för ett beslut för mycket än ett för lite för att skydda våra äldre. Folk förstår nog mer att det är allvar med ett förbud, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se