torsjö live vers2

Lokalt besöksförbud på äldreboenden Verksamheter stängs

Lokalt besöksförbud på äldreboenden Verksamheter stängs

Smittspridningen på bland annat Högalidshemmet är inte under kontroll. Därför har kommunen beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på alla särskilda boenden. Foto: Henrik Andersson

Smittspridningen inom omsorgen i Hässleholms kommun har på kort tid ökat mer än i andra kommuner. Enligt de ansvariga är läget inte under kontroll. Därför inför kommunen nu ett tillfälligt besöksförbud på alla äldreboenden i tre veckor, trots att lagen inte tillåter det.

– Vi är medvetna om att det kan ifrågasättas, men det motiveras av det akuta läget, säger Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef, vid en hastigt inkallad presskonferens på onsdagen.

Den kraftiga smittspridningen i hela Skåne och gårdagens nya skärpta regionala råd ledde också till beslut att stänga en rad kommunala verksamheter, bland annat bibliotek, simhallar, gym och fritidsgårdar.

Kommunledningen satt under onsdagsförmiddagen i krismöte med säkerhetsavdelningen, förvaltningschefer och direktörer för kommunala bolag. På eftermiddagen presenterades ett stort antal åtgärder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Totalt 28 personer hade på onsdagen bekräftats smittade av covid-19 inom kommunens omsorgsverksamheter, varav 15 vårdtagare och 13 i personalen. Det handlar om två utbrott, ett på äldreboendet Högalid i Hässleholm där 9 vårdtagare och 9 personal hittills testat positivt och ett på ett gruppboende inom handikappomsorgen där samtliga 6 boende och 4 personal konstaterats smittade.

– Det finns fler patienter med symptom. Vi väntar fler provsvar under torsdagen och fredagen. Smittspårningen pågår också för fullt och den är omfattande med över 100 personer i personalen, säger Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Det tillfälliga besöksförbudet gäller till och med den 17 november, till att börja med.

– Vi hoppas att vi kan släppa det så fort läget är under kontroll, men vi har inte läget under kontroll. Därför har kommunledningen gett klartecken till beslutet, säger Eva Liljekvist Borg.

Men hon håller med om att om det ställs på sin spets kan kommunen inte hindra besök på särskilda boenden där vårdtagarnas lägenheter är deras privata hem.

– Vi hoppas att alla tar ansvar, säger Eva Liljekvist Borg.

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) är eniga om åtgärderna för att minska smittspridningen. Foto: Berit Önell

Kultur- och fritidsförvaltningens chef Anders Rosengren hoppas att alla föreningar också tar ansvar och enbart bedriver verksamhet för barn under 15 år.

– De nya riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten påverkar vår verksamhet direkt och omfattande, säger han.

Från och med imorgon och till och med den 17 november är alla kommunens bibliotek, simhallar och gym stängda, liksom Markan, Mötesplats Ljungdala och fritidsgårdarna.

– Biblioteket kommer att jobba med utökad “take away” och digitala lösningar, förklarar Anders Rosengren.

Alla arrangemang i kommunens regi i kulturhuset ställs in. Biblioteket lämnar ut böcker som beställs i förväg. Foto: Lotta Persson

Alla planerade aktiviteter på Hovdala stoppas. All verksamhet i kommunens regi i kulturhuset stoppas liksom lokaluthyrning till föreningar.

– Externa aktörer får bestämma själva om de vill genomföra planerad verksamhet i kulturhuset, men vi har en dialog med dem, säger Anders Rosengren.

När det gäller simhallarna förs en dialog med skolor och föreningsliv.

Skolchef Rolf Bengtsson vill tydligare än vad som tidigare gjorts uppmana vårdnadshavare att undvika att gå in i skollokaler, förskolor och fritidshem vid hämtning och lämning av barn. Gymnasieelever ska inte använda omklädningsrummen vid idrottsaktiviteter på skoltid. I övrigt finns inga konkreta beslut idag för skolor och förskolor, men nya besked kan komma framöver.

Kommunledningen meddelar att alla medarbetare i all kommunal verksamhet från och med nu ska arbeta hemifrån om möjlighet finns.

– Man ska bara undantagsvis vistas på arbetsplatsen. En minimibemanning ska dock upprätthållas där det anses nödvändigt, förklarar kommundirektör Bengt -Arne Persson.

Om det inte är nödvändigt att ha fysiska möten ska de vara digitala. De anställda ska undvika kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) konstaterar att Folkhälsomyndigheten bedömer läget i Skåne som allvarligt.

– Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Därför vidtar vi de här åtgärderna. Sedan är det upp till var och en av medborgarna att ta sitt ansvar, säger han.

Kommunalråden Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) instämmer och betonar att de tre är eniga om åtgärderna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se