torsjö live vers2

Chef på parkavdelningen jobbade trots covidsymptom

En arbetsledare på Hässleholms kommuns parkavdelning gick till jobbet med symptom på covid-19 och en partner som väntade på provsvar. Så började det covidutbrott där mer än en tredjedel av medarbetarna blev sjuka, flera så allvarligt att de behövde intensivvård. Flera av de anställda som kontaktat Frilagt vill vara anonyma av rädsla för att utsättas […]

Larsson befarar Lex Björklunda

Om bostadsbebyggelsen på Björklundaområdet inte stoppas befarar lantbrukaren Lars Larsson på gården Annedal ett prejudikat som öppnar för andra kommuner att lämna oriktiga uppgifter om att det inte finns annan mark än jordbruksmark att exploatera. Han kallar det Lex Björklunda i sitt överklagande till mark- och miljööverdomstolen. Häromdagen körde han dessutom fast med traktorn på […]

Gnälliga gubbar ingen ny företeelse

INSÄNDARE. Jag är gammal. Jag kan nog nästan klassificera mig som en gräsrot i enlighet med vissa äldre herrar som publicerar sina alster i denna tidningen och andra publikationer. Men där finns en väsentlig skillnad mellan mig och dessa herrar. Jag har inga problem med att yngre personer och framförallt kvinnor tar för sig och […]