torsjö live vers2

Chef på parkavdelningen jobbade trots covidsymptom

Chef på parkavdelningen jobbade trots covidsymptom

Kommunens parkarbetare har, som Frilagt var först med att berätta, drabbats hårt av covid-19 sedan en arbetsledare gick till jobbet trots symptom. Bilden är från Hembygdsparken. Foto: Lotta Persson

En arbetsledare på Hässleholms kommuns parkavdelning gick till jobbet med symptom på covid-19 och en partner som väntade på provsvar. Så började det covidutbrott där mer än en tredjedel av medarbetarna blev sjuka, flera så allvarligt att de behövde intensivvård. Flera av de anställda som kontaktat Frilagt vill vara anonyma av rädsla för att utsättas för repressalier, trots att offentliganställdas meddelarfrihet är grundlagsfäst. Enhetschefen Åsa Eriksson ringer inte tillbaka till Frilagt. Istället skickar hon meddelande till medarbetarna om att vi ringer och att man kan lägga på luren.

De 33 medarbetarna utgår under sommarhalvåret från Mekanikerskolan på Garnisonsområdet. Under våren har 26 av dem haft morgonmöten och raster här, trots att kommunens riktlinjer säger att fysiska möten ska undvikas. Parkarbetarna fick höra att det är viktigt med det sociala på jobbet. Efter covidutbrottet samlas de fortfarande på morgnarna, men med “större avstånd”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt arbetsgivaren smittades tolv medarbetare av covid-19 under tiden 12-22 maj. Enligt källor till Frilagt var det 14.

Flera medarbetare är övertygade om att de blev smittade av arbetsledaren mellan måndagen och onsdagen den 10-12 maj. Torsdagen var Kristi Himmelsfärdsdag då de flesta var lediga. De berättar att arbetsledaren var på jobbet trots symptom och även åkte bil tillsammans med fyra andra arbetsledare, varav tre blev smittade.

– De var fem arbetsledare i en bil utan munskydd. De säger att de följer reglerna, men det fungerar inte alls, säger en anställd som själv insjuknade.

Berättade i sms om chefens covid

På fredagsmorgonen den 12 maj fick medarbetare som träffat arbetsledaren under veckan ett sms från Åsa Eriksson. Hon berättade att arbetsledarens partner fick positivt provsvar på torsdagen och att arbetsledaren själv var på jobbet med symptom på onsdagen: “trodde det var en bieffekt från vaccinet, ska testa sig idag. Om ni smittats märks det inom 2-7 dagar.”

– Har man symptom ska man vara hemma, även om man fått sprutan. Jag tycker att man ska kunna vara någotsånär säker på sin arbetsplats, säger en anställd.

Känslorna är upprörda. Några har varit allvarligt sjuka och även drabbats ekonomiskt med flera veckors sjukskrivning.

– Jag tycker att det är rent för jävligt, säger en medarbetare.

– Det har hanterats väldigt dåligt.

Chefernas agerande kallas nonchalant och någon tycker att en polisanmälan borde göras.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivare och skyddsombud har enligt reglerna gjort en “anmälan om allvarlig händelse” till Arbetsmiljöverket och en uppdaterad riskbedömning. Därefter har de på begäran skickat in en utredning om händelseförloppet. Enligt utredningen, som Åsa Eriksson undertecknat, fick arbetsledaren symptom på arbetsplatsen. Partnerns covidtest nämns, liksom sms:et till medarbetarna och att de uppmanades att gå till arbetet om de var symptomfria.

Under helgen fick fler personer symptom och testade sig. Fem var positiva. Under måndagen bad enhetschefen alla att testa sig, även de som inte hade symptom eftersom de kunde ha exponerats för smittan fem dagar tidigare. Under tisdagskvällen kom tre positiva testsvar, varav ett par inte hade symptom. På onsdagsmorgonen gick enhetschefen ut med information till hela gruppen och bad alla att testa sig igen under fredagen. För att bryta den akuta smittspridningen uppmanades alla att vara mycket försiktiga och att jobba själva så mycket som möjligt och inte samåka i bilarna. Under veckan blev ytterligare ett par smittade och lördagen den 22 maj testade den sista positivt.

Smittade varandra i väntan på provsvar

Åsa Eriksson skriver att det inte längre gick att följa rekommendationen om att gå till arbetet om man är symptomfri eftersom smittan spred sig i gruppen.

– Vi ansåg att vi behövde göra någon större åtgärd för att bryta smittspridningen, skriver hon.

Men då var smittspridningen redan över. Måndagen den 23 maj blev de som inte haft covid-19 arbetsbefriade för att testa sig och fick inte komma tillbaka till arbetet förrän de fått ett negativt svar. I den gruppen var alla negativa och var åter på arbetet under onsdagen. Den 31 maj fick enhetschefen besked om att alla som fått sjukhusvård kommit hem. Fyra veckor efter det första positiva provsvaret var fortfarande tre medarbetare sjukskrivna.

Åsa Eriksson skriver att en faktor som kan ha inverkat på smittspridningen är att oron för pandemin kan ha mattats av i gruppen under våren. Eventuellt var vissa inte lika noga med restriktionerna längre, som handtvätt och att hålla avstånd.

– Vi hade också fått till oss att smittspridningen minskar i samhället och några i gruppen hade även fått sin första vaccindos, skriver hon.

Hon ifrågasätter rekommendationen att gå till jobbet i väntan på provsvar eftersom man är smittsam två dagar innan symptomen bryter ut.

– Vi misstänker att vi fortsatt smitta varandra i väntan på provsvar, skriver hon.

Åsa Eriksson deklarerar att parkavdelningen i fortsättningen inte kommer att följa rekommendationen att gå till jobbet om det finns misstankar om smittspridning i gruppen.

– Om vi hamnar i en liknande situation kommer vi att tidigare arbetsbefria personerna och be dem stanna hemma tills de fått negativa svar, skriver hon.

Nu är regeln att personer som inte varit smittade inte får samåka med andra som inte haft covid-19. Morgonmötena ska vara uppdelade i mindre grupper och mötena hålls också utomhus. Rasterna sprids ut. En utbildning i basal hygien är planerad.

Varnar för Frilagt

Frilagt har under måndagen förgäves sökt Åsa Eriksson och bett henne ringa upp. På kvällen får vi se det sms hon skickat till medarbetarna klockan 14.03 för att varna dem för Frilagt. Hon skriver: “Jag fick precis reda på att Berit Örnell från Frilagt ringer medarbetare i gruppen. Jag vill bara säga att alla har rätt att uttala sig men att man även kan lägga på luren eller hänvisa till Ronny om man vill.”

Enhetschef Åsa Eriksson varnade på måndagen medarbetarna för att Frilagt ringer.

Offentliganställdas rätt att kontakta medier om missförhållanden, meddelarfriheten, skyddas av grundlagen. Arbetsgivaren får varken efterforska källor eller utsätta någon för repressalier och kan åtalas om det sker.

Avdelningschef Ronny Nilsson svarar inte heller när Frilagt ringer. Men förvaltningschef Mats Svensson låter förvånad över att ett 20-tal medarbetare brukade samlas till morgonmöten före smittoutbrottet.

– Det känns inte som det är lämpligt. Vi har fått rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, sedan har det tagits upp i krisledningsstaben och vi har fått information från länsstyrelsen och Region Skåne till alla chefer. Större möten ska inte hållas fysiskt. Digitala möten är första prioritet, säger han.

Han konstaterar dock att bedömningen också grundar sig på lokalens storlek, ventilation med mera.

– Vårt gemensamma fredagsfika drogs in direkt när pandemin startade.

”En dålig bedömning”

Mats Svensson är bestämd med att alla som har symptom ska vara hemma.

– Det gäller även om man är vaccinerad, ja, säger han.

Han säger att detsamma gäller den som har en anhörig som väntar på provsvar. Men någon rutin för hur brott mot reglerna ska hanteras finns inte, trots att smittskyddslagen är tydlig. Inom omsorgsförvaltningen har flera anställda fått varningar efter att ha gått till jobbet med symptom eller inte använt skyddsutrustning. På andra håll i landet har åtal väckts.

Tekniske chefen Mats Svensson säger att alla som har symptom ska stanna hemma, även efter vaccinering.

– Om personen gått till jobbet trots anhörig med symptom plus själv har symptom så är det en dålig bedömning, säger Mats Svensson.

Han tycker att det är allvarligt.

– Alla är hemma från sjukhuset nu, men alla är inte i tjänst ännu. Det kunde ha varit värre än så, säger Mats Svensson.

Han förklarar att han förutsätter att Åsa Eriksson och Ronny Nilsson hanterar situationen, men vet att det har hållits samtal med arbetsledaren om “den uppkomna situationen”.

Inget personalärende har inletts hittills, enligt Monica Lindahl, HR-specialist på tekniska förvaltningen.

Under tisdagen har Arbetsmiljöverket inspektion, möte, om smittoutbrottet på kommunens parkavdelning i Hässleholm.

Berit Önell

Läs mer:

2021-05-27 En tredjedel av parkarbetarna fick covid

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se