Gruppen-3a-328x120

Varnar för giftig växt vid badplatser

Varnar för giftig växt vid badplatser

Den giftiga växten sprängört finns vid badplatserna i Bjärlången och Kallsjön. Hässleholms kommun varnar nu för andra gången via sin hemsida för växten som kan ge allvarlig förgiftning även vid små mängder, om man äter den. Däremot är det enligt Giftinformationscentralen inte farligt att bada där sprängörten växer, vilket var budskapet på kommunens första informationsskyltar. Nu har nya skyltar satts upp.

Så här ser sprängörten ut. Bild från kommunens hemsida

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen informerade om sprängörten när den uppmärksammades vid Kallsjön för en dryg vecka sedan. På måndagen meddelades att den upptäckts även vid Bjärlången. Kommunen har satt upp avspärrningsband där växterna hittats och skyltar med information i områdena kring sjöarna och vid de kommunala badplatserna.

– Om stammar och grenar bryts av i vattnet, kan giftet läcka ut och resultera i att vattnet blir giftigt. Att smaka på växten eller vatten där giftet läckt ut innebär livsfara och risk för allvarlig förgiftning, för såväl människor som djur, även vid små mängder, skrev kommunen tidigare på sin hemsida.

Varningen har efter ny information på tisdagen tonats ned. På de nya skyltarna står det: ”Ur förgiftningssynpunkt är det inte förenat med någon risk att bada i vattnet, ej heller att få kallsupar och liknande. Att smaka på växten innebär dock risk för allvarlig förgiftning, även vid små mängder”.

Så här ser de nya varningsskyltarna ut.

Om någon smakat på växten uppmanas till omedelbar kontakt med Giftinformationscentralen (ring 112) och att söka sjukvård.

Kommunens hemsida informerar fortfarande om att symptom på förgiftning kan komma plötsligt med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning.

Henrik Samevik, avdelningschef på fritidskontoret, berättar att uppgifterna om den giftiga växten lämnades över till miljökontoret som är tillsynsmyndighet. Fritidskontoret har inte heller expertkunskaper om sådant. Den första varningen gjordes utifrån miljökontorets bedömning.

– Sedan kom ny information igår från Giftinformationscentralen om att det är helt ok att bada, men att man ändå ska vara försiktig, säger Henrik Samevik som medger att det kan verka motsägelsefullt.

Sprängörten finns i hela landet och är ingen invasiv växt. Enligt kommunens hemsida har den funnits även i Hässleholmsområdet under lång tid och växer i och vid vatten och på fuktiga ställen. Den liknar i viss mån hundkäx och björnloka.

Berit Önell

Uppdatering 1:
Texten har uppdaterats den 23 juni efter att kommunen fått ny information från Giftinformationscentralen och ändrat texten på varningsskyltarna.

Uppdatering 2:
Sprängörten har också upptäckts vid den kommunala badplatsen Sjömellet i Ballingslövssjön. Hässleholms kommun skriver den 24 juni på sin hemsida att eftersom växten uppmärksammats på flera ställen de senaste veckorna finns det anledning att misstänka att fler upptäckter kommer att göras under säsongen. Information kommer att uppdateras på kommunens hemsida och Facebooksida.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se