Gruppen-3a-328x120

Politisk korrekthet

Politisk korrekthet

INSÄNDARE. En ”fortfarande uttröttad” fritänkare och outsider Lars Nord visar sig i sitt inlägg ingalunda vara vare sig fritänkare eller outsider. Han utgör istället ett utmärkt exempel på vad som kan sägas vara politiskt korrekt. Ett exempel utgör hans uttalade förakt för SD och därmed en stor skara röstande människor. Ett annat än allvarligare exempel är Nords syn på att vissa sanningar är vedertagna och kan inte ifrågasättas. Nord påminns om en tid då någon som vågade ifrågasätta påståendet ”att solen kretsar runt jorden” kunde medföra att vederbörande miste huvudet.
Undertecknad vill understryka att jag inte tillhör något politiskt läger varje sig någon brun-blå röra, som Nord säger, eller någon röd-grön sådan. Tillsammans med många väljare-gräsrötter känner jag däremot en stor oro inför nästa val. När det nu kan tänkas komma. Detta med tanke på de löjeväckande politiska turer vi på sistone kunnat följa och den vacklande representativa demokrati vi har i Sverige av idag. Många väljare-gräsrötter står säkert likt undertecknad frågande inför var vi ska lägga vår röst för att överhuvudtaget få någon förändring till stånd i vårt av politisk korrekthet drabbade land.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se