torsjö live vers2

Vacker men förrädisk växt ska inventeras och bekämpas

Vacker men förrädisk växt ska inventeras och bekämpas

Den invasiva växten sjögull inventeras nu i skånska sjöar på länsstyrelsens uppdrag. Ekologen Johan Stenberg, professor på SLU och konsult på BioPro, hittade två bestånd i Sparrsjön. Foto: Anders Lundin

De näckrosliknande bladen med små gula blommor är vackra, men sjögull är en invasiv växt som kan sprida sig väldigt snabbt, slå ut annat liv i naturen och ställa till problem för fiske, bad och båttrafik. Sjögull inventeras nu för att bekämpas i skånska sjöar. I Sparrsjön vid Mala växer den idag inom två ganska begränsade områden och inte vid badplatsen.

– Jag är ganska övertygad om att det går att få bort dem, säger ekologen Johan Stenberg som kartlägger sjögullens utbredning på uppdrag av länsstyrelsen och besökte Sparrsjön för första gången på måndagen.

Johan Stenberg kom helt rätt när han ringde Henrik Svensson, enhetschef på Hässleholms kommun med ansvar för bland annat skötsel av badplatser, för att fråga efter fiskevårdsföreningar och på det sättet få information om sjöarna. Någon förening finns inte vid Sparrsjön, men Henrik Svensson är uppvuxen vid Sparrsjön och tror att den livskraftiga växten funnits här i minst 50 år. Men han visste inte vad den hette innan Johan Stenberg ringde. Då sökte han på nätet och kände igen växten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Sjögull liknar näckros, men är mindre och blomman ser annorlunda ut. Foto: Berit Önell

Sjögull växer tillsammans med vita, gula och röda näckrosor i norra delen av Sparrsjön.

– Vi har hållit på och bekämpat den sedan jag var liten, förklarar Henrik Svensson.

Han och hans far Gert-Inge Svensson berättar hur de högg med lie bland växterna.

– Vi var en på var sida om båten.

Det var inte roligt att trassla in sig i de långa revorna under vattnet. Sjögull kunde också trassla in sig i båtmotorns propeller.

– När vi fiskade gick det inte att kasta, berättar Henrik.

Henrik Svensson, enhetschef på Hässleholms kommuns kultur- och fritidsförvaltning med ansvar för bland annat badplatser, är uppvuxen vid Sparrsjön och har varit med och bekämpat sjögullen sedan han var liten. Foto: Berit Önell

Gert-Inge säger att han tröttnat på växterna.

– De ska hållas efter, säger han.

Efter att växterna huggits var de noga med att samla upp alla delar. Johan Stenberg tror att det varit avgörande för att beståndet av sjögull inte spridit sig mer.

– De har nog begränsat det. Det var förvånande att de sa att utbredningsområdet varit större tidigare, vi får vara tacksamma att de skött det så bra, säger han efter en båttur med Henrik Svensson och grannen Anders Lundin.

Henrik Svensson tänker att det kanske blivit mindre sjögull i Sparrsjön på grund av ett nytt dämme som kan ha höjt vattennivån lite.

Som på så många andra platser har någon för länge sedan planterat in sjögull i Sparrsjön för att blommorna var fina och såg ut som små näckrosor. I själva verket är de inte släkt med näckrosor utan med vattenklöver. Bladen är betydligt mindre än näckrosens och blomman är annorlunda med lite fransiga kronblad. På undersidan av bladen finns ofta röda prickar.

I Sparrsjön finns också vita, röda och gula näckrosor. Foto: Berit Önell

Växten kommer ursprungligen från Asien och Centraleuropa. Den första dokumentationen i Sverige gjordes 1870. Sedan har sjögull spridit sig alltmer och på vissa håll tagit över hela sjöar. De växer på grunt vatten, maximalt tre meters djup, och kan skjuta upp till fem meter långa revor för att etablera ett nytt bestånd. Varje avkapad växtdel kan leda till spridning. Därför rekommenderas inte att bestånden slås.

Liksom andra invasiva arter har sjögull ett övertag gentemot de inhemska arterna.

– Sjögull har en fördel jämfört med gul näckros som funnits länge i Sverige och fått fiender, bland annat en skalbagge, näckroslövbaggen, som ger gnagränder på bladen. Om gul näckros och sjögull konkurrerar om samma plats blir det en nackdel för näckrosen. Sjögull har inte hunnit få några naturliga fiender i Sverige, säger Johan Stenberg.

Gul näckros, i förgrunden, är i underläge när den konkurrerar med sjögull. Foto: Berit Önell

Han förklarar att det är Naturvårdsverket och länsstyrelserna som ansvarar för bekämpning av invasiva arter i Sverige. Sjögull står med på Artdatabankens risklista över främmande arter som bedöms ha stor ekologisk effekt, klass 3-4 (Strand et al. 2018). Flera länsstyrelser arbetar aktivt för att få bort den och avgör var bekämpning ska prioriteras och på vilket sätt det ska göras. Den här veckan inventeras ett tiotal sjöar i Skåne.

– Jag skulle tro att de kommer att lägga ut täckväv som spänns upp på ramar. Det har gjorts väldigt framgångsrikt i bland annat Osbysjön. Väven skuggar så att växterna inte får ljus och tynar bort, säger Johan Stenberg.

Han säger att det finns tidigare rapporter om sjögull i Sparrsjön, men att förekomsterna först nyligen blivit officiellt bekräftade.

Nästa steg för Sparrsjön blir att Ryan Davidson från SLU kommer och fotograferar sjön med drönare. Johan Stenberg kommer därefter att besöka Sparrsjön ytterligare en gång innan en bedömning av utbredning och täckningsgrad skickas till länsstyrelsen. Svenstorpssjön vid Västra Torup ska inventeras på samma sätt.

– Jag har inte hunnit besöka Svenstorpssjön ännu, men på flygbilder ser det värre ut där och potentiellt svårare att bekämpa, säger Johan Stenberg.

Åtgärderna påbörjas troligen nästa år.

Johan Stenberg tar gärna emot ytterligare information om observationer av sjögull. Han kan kontaktas via telefon: 070-6220042. Det går också bra att rapportera via Artportalen.se.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se