Hemtjänstens telefoner återställda – Allt klart först på torsdag

De flesta av hemtjänstens mobiltelefoner var på måndagskvällen återställda efter det stora IT-haveri som inträffade i onsdags kväll. Därmed fungerar dokumentation, öppning av digitala dörrlås, signering av medicin med mera som vanligt igen. På äldreboendena har bemanningen fått höjas eftersom larmen där går via telefonerna. Enligt IT-chef John Palmqvist är prognosen att allt ska vara […]

Planerar tillsyn med poliseskort i vikingabyn

Kommunen planerar ett tillsynsbesök med poliseskort i vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala på torsdag. Det är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som vill göra ett platsbesök för att ta ställning till vidare åtgärder på grund av olovligt byggande, strandskyddsbrott och eventuellt ovårdad tomt. Enligt meddelandet till vikingabyn i förra veckan, undertecknat av bygglovschef Katarina Finyak, ska […]

Vardagen och livet – livet och vardagen

INSÄNDARE. Vi behöver alla praktiska verktyg för att möta vardagliga problem. Filosofin tillhandahåller dessa verktyg och har så alltid gjort. I Platons staten tar Sokrates i samtal med sina vänner upp viktiga allmänmänskliga frågor, den rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten. Tar du del av Sokrates och hans samtal med sina vänner kan […]