torsjö live vers2

Planerar tillsyn med poliseskort i vikingabyn

Planerar tillsyn med poliseskort i vikingabyn

Nu ska kommunen besöka vikingabyn vid Vätteryds gravfält. Foto: Urban Önell

Kommunen planerar ett tillsynsbesök med poliseskort i vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala på torsdag. Det är miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen som vill göra ett platsbesök för att ta ställning till vidare åtgärder på grund av olovligt byggande, strandskyddsbrott och eventuellt ovårdad tomt.

Enligt meddelandet till vikingabyn i förra veckan, undertecknat av bygglovschef Katarina Finyak, ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen komma på besök tillsammans med polisen, räddningstjänsten och en GIS-ingenjör från kommunens kartavdelning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt berättade nyligen att Katarina Finyak utan att ha varit på plats polisanmält vikingabyn för överträdelse av strandskyddsbestämmelserna. Gallringen verkar dock ha skett inom skogsbruksverksamhet, något som är undantaget från strandskydd.

När det gäller ovårdad tomt finns inget ärende. Samhällsbyggnadsjurist Madeleine Broddén berättar för Frilagt att misstankarna bygger på anonyma anmälningar. Hon anställdes i maj för att ta tag i den i Hässleholms kommun sedan länge eftersatta tillsynen av strandskydd, ovårdade tomter, bygglov med mera. Hittills har hon mest arbetat med en tillsynsplan, men har också varit involverad i ett fåtal ärenden. Vikingabyn har hon aldrig varit i, men det var hon som skickade mejlet till vikingabyn med information om besöket.

Hon förklarar att tillsynsbesöket hänger samman med tidigare ärenden på fastigheten. Hon kan inte svara på varför polisen behöver vara med.

– Bygglovschefen sa att det ska vara polis. Jag gör som hon säger, förklarar hon.

Madeleine Broddén vill inte svara på varför polinsanmälan om strandskyddet gjordes före platsbesöket. Hon hänvisar till Katarina Finyak.

Men du är väl sakkunning när det gäller tillsyn?

– Jo, men då måste jag vara insatt i ärendet, säger Madeleine Broddén.

Katarina Finyak vill inte kommentera tillsynsbesöket innan hon varit på platsen.

På måndagen kom ytterligare ett mejl till vikingabyn. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen informerade där om att man behöver ha tillgång till samtliga byggnader på området för att kunna fullgöra sin tillsyn. Liksom flera gånger tidigare i korrespondensen med vikingabyn var brevet inte undertecknat av någon namngiven tjänsteman.

De tidigare ärendena på fastigheten gäller främst olovligt byggande där kommunen hävdar att komplementbyggnader och utbyggnader inte är bygglovsbefriade som de skulle vara på en lantbruksfastighet med bostad. Orsaken är att det inte finns bygglov för bostad. Vikingabyns ägare hävdar att fastigheten haft bostad sedan mitten på 1800-talet och att inget bygglov krävdes då. Problemet är att en tidigare ägare sökte bygglov för kaféverksamhet med en ritning där det inte framgick att en del av huset fortfarande skulle vara bostad. Lantmäteriet har dock i en senare handling, ett protokoll från en fastighetsreglering som skedde 2009, räknat med bostaden: “Fastighetsbildning sker för bostads-, jord- och skogsbruksändamål samt för viss verksamhet, kafé”. Trots det har vikingabyn förlorat mot kommunen i mark- och miljödomstolen.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-06 Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se