torsjö live vers2

Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

Oddvar Lönnerkrantz, till höger, och vännerna Christian von Trampe, Mac Persson och Nisse Nilén ser ingen grund för kommunens anmälan om att avverkning av träd i produktionsskogen skulle vara brott mot strandskyddsbestämmelserna. Foto: Urban Önell

Hässleholms kommun har polisanmält vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala för brott mot strandskyddet på grund av gallring av skog inom 100 meter från vattendrag. Men enligt både skogsstyrelsen och länsstyrelsen är skogsbruk vanligtvis undantaget från strandskydd. Vikingabyns ägare har inte fått möjlighet att yttra sig eftersom kommunen inte informerat dem.

– Vi är skyldiga att polisanmäla när vi ser att det är något. Vi behöver inte kontakta de berörda, säger bygglovschef Katarina Finyak som gjort anmälan efter att ha sett flygfoton över området.

Men det finns inga andra polisanmälningar. Som Frilagt berättat gav kommunen nyligen istället en fastighetsägare vid Finjasjön dispens för en brygga, trots misstanke om avverkning inom strandskydd.

Den 15 juli besökte Katarina Finyak polishuset i Hässleholm för att anmäla strandskyddsbrott. Först därefter upprättade hon ett tillsynsärende om trädfällning inom strandskyddat område, och ett om olovlig hotellverksamhet med skärmklipp från bokningssajten booking.com där Vittfarnas vikingagård hyr ut sina timmerstugor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Polisanmälan gjordes på förmiddagen den 15 juli. Först på eftermiddagen blev det ett tillsynsärende på kommunen.

Hon har inte varit på plats vid vikingabyn.

– Jag har tittat på flygfoton och bedömt, säger hon.

Hon kan inte svara på om strandskyddet utgår från dammen eller bäcken eller bådadera.

– Vi har tittat på vad som gjorts inom området med strandskydd, säger hon och hänvisar till kartorna där strandskyddsområdet är blåmarkerat och ser ut att följa bäckens sträckning.

Det hon kan se på kartorna är att det försvunnit träd. Men hon kan inte avgöra om det handlar om skogsbruk.

– Det är upp till polisen att utreda om det är ett brott, säger hon.

Ska inte kommunen själv först göra en sådan bedömning?

– Jag är inte så insatt, säger hon.

Enligt Katarina Finyak är rutinen på miljö- och stadsbyggnadskontoret idag inte att kommunicera med misstänkta innan en polisanmälan görs.

Strandskyddet utgår troligen från den lilla bäcken, men helt säkert är det inte. Foto: Urban Önell

– Vi behöver inte göra det, men visst kan vi göra det. Jag har inte tänkt på det i detta fall, säger hon.

Hennes kollega sa tvärtom när det gällde ärendet med bland annat avverkning vid Finjasjön där fastighetsägaren sedan fick dispens för bryggan. Det gick inte att polisanmäla utan att först ta reda på mer om vad som hänt och kommunicera med fastighetsägaren.

När Frilagt frågar varför detta inte gäller alla säger Katarina Finyak att hon ska prata med handläggarna om att informera berörda.

Det finns över 700 tillsynsärenden som inte hunnits med. Har vikingabyn högsta prioritet?

– Fastigheten har flera pågående tillsynsärenden och det finns handläggare som jobbar kontinuerligt, säger Katarina Finyak.

Det gäller flera ärenden om olovligt byggande.

Katarina Finyak konstaterar att tillsynsarbetet och inte minst strandskyddet är väldigt eftersatt. Hon förklarar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram en tillsynsplan som förhoppningsvis ska vara klar till årsskiftet.

– Vi ska titta på omfattning och typ av ärenden och vilka som ska prioriteras. Vi kan inte jobba med alla ärenden samtidigt, säger hon.

Hon säger att diskussionen om strandskyddsbrott i vikingabyn nog kom upp strax före sommaren.

– Vi fick nya flygfoton och kan jämföra 2018 och 2020.

Hon berättar att detta är den första polisanmälan hon gjort någonsin och att det såvitt hon vet inte finns fler strandskyddsärenden anmälda.

– Men det är vår plikt att polisanmäla, säger hon.

Frilagt undrar hur det kan komma sig att skövlingen av en ö i Finjasjön, enligt anmälan i april i år för att boende i Sjörröd skulle få mer sjöutsikt, inte lett till polisanmälan. Dessutom har kommunen själv avverkat på strandskyddat område. Bland annat har det röjts och slaghackats intill Sötekärrsbäcken i Sjörröd. När kommunen skulle dra fram vandringsleder på Hovdalaområdet för några år sedan gallrades skogen i ravinen vid den gamla kvarnen nära Broslätt vid Hovdala. Till och med träd som stod ute i vattnet fälldes.

Ön i Sjörrödsviken har skövlats så att den mellersta delen nästan är borta, men här blev det ingen polisanmälan.

Katarina Finyak vill inte utan att titta på övriga ärenden kommentera varför kommunen i sin tillsyn behandlar människor olika.

– Jag kan inte spekulera, men alla är vi ju lika. Nu får jag göra en bedömning i detta ärende, säger hon.

Hon lovade på torsdagen att höra av sig efter att ha tittat på ärendena, men återkom inte. På fredagseftermiddagen meddelar hon att hon kanske inte hinner förrän på måndag. Miljö- och stadsbyggandsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) lovade redan på onsdagseftermiddagen att återkomma så snart han kan efter att ha titta på ärendena, men har ännu på fredagskvällen inte hörts av.

Varken miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) eller bygglovschef Katarina Finyak har ännu återkommit med kommentarer om varför kommunen inte behandlar alla lika i strandskyddsärenden. Foto: Berit Önell

Enligt polisanmälan ska strandskyddsbrottet i vikingabyn ha skett mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020. Beslut om att inleda förundersökning fattades samma dag som anmälan kom in. Men när Frilagt kontaktar handläggaren Frida Malmberg på polisens regionala utredningsenhet den 30 juli kan hon inte svara på några frågor. Hon ber att få återkomma och skriver en stund senare i ett mejl till Frilagt: “Uppgifterna i anmälan är knapphändiga. Jag har haft kontakt med kommunen som ska komplettera anmälan med uppgifter om bl.a. omfattningen av avverkningen och vid vilket vattendrag det skett”.

Hon hävdar att det krävs dispens för att vidta åtgärder genom att till exempel hugga ned träd inom strandskyddat område.

Det var inte det besked Frilagt fick när det gällde Hässleholms vattens avverkning nära Finjasjöns strand vid Ormanäs pumpstation i våras.

– Gallring i syfte att till exempel siktröja får man inte göra om det väsentligt kan påverka naturvärdena. Men skogsbruksåtgärder är inte något som brukar hanteras i strandskyddsdispens, sa Camilla Svensson på länsstyrelsen till Frilagt den 29 april.

Hon hänvisade till Skogsstyrelsen som hanterar skogliga åtgärder enligt skogsvårdslagen. Där får Frilagt ungefär samma information. Både gallring och slutavverkning kan vid behov undantas, men om natur- eller kulturvärdena är höga kan samråd med länsstyrelsen behövas oavsett om det är strandskydd eller inte i området.

Hässleholms vattens avverkning inom strandskyddat område på kommunägd mark vid Ormanäs pumpstation bedömdes som skogsbruk som är undantaget från strandskydd, trots att en vandringsled måste flyttas.

– Om jag ska ge ett kort svar så är det inte så att det finns någon checklista i vårt system på grund av strandskydd. Men nära vatten kan det finnas lite större risk för känsliga miljöer som kan skadas och då kan man behöva samråda, säger skogskonsulent Roland Månsson på Skogsstyrelsen i Hässleholm.

Vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu visste ingenting om polisanmälan mot dem innan Frilagt berättade om den.

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu har inte fått någon information från kommunen om att de misstänks för strandskyddsbrott. Foto: Henrik Andersson

Med hjälp av flygfotona som kommunen skickat till polisen kan vikingabyns företrädare mäta ut området som polisanmälan gäller och visa det för Frilagt. Oddvar Lönnerkrantz förklarar att gallringen på det strandskyddade området gjorts av tidigare ägare. Han och Maral köpte fastigheten, som är taxerad som skogsfastighet, och flyttade dit först i mars 2019. De har dock tagit ner ett träd inom det utpekade området. Gallringen av lärk, som använts till byggprojekt på fastigheten, har skett utanför strandskyddet. Återplantering av ek, lärk och björk har påbörjats.

Oddvar och hans medarbetare har också fått besked om att dispens från strandskyddet inte krävs för att hålla ordning kring den grävda dammen.

Vikingabyn har fått besked om att det inte ska behövas dispens från strandskydd för att hålla området kring den grävda dammen tillgängligt. Foto: Urban Önell
På andra sidan åkern har en annan fastighetsägare avverkat, lika nära bäcken. Foto: Urban Önell

Om det är den lilla bäcken som strandskyddet utgår ifrån undrar Oddvar hur fastighetsägaren på andra sidan åkern kan komma undan. Där har avverkats med stora skogsmaskiner mindre än 100 meter från samma bäck.

Christian von Trampe, som hållit i skogsarbetet på fastigheten, säger också att en del träd på skogsbacken blåst ner i en storm.

– Jag tycker att det här är lite överdrivet från kommunens sida, säger han.

Han visar en stock som är rutten i mitten och menar att det trädet hade kunnat vara en fara för allmänheten. Flera stubbar ser ut på samma sätt.

Nisse Nilén visar en stubbe från ett träd med röta. Foto: Urban Önell

Oddvar Lönnerkrantz säger angående olovlig hotellverksamhet att de kontrollerat reglerna och följer dem, det vill säga att tillstånd bara behövs om verksamheten omfattar minst fem rum eller kan ta emot minst nio personer. Tre timmerstugor kan ta emot maximalt åtta gäster. Det stora tältet, jurtan, har två bäddar, men räknas inte som stuga.

Kommunen anser också att uthyrningen av stugorna innebär olovlig hotellverksamhet, trots att de följer reglerna. Foto: Urban Önell
Claire Gautier från Danmark övernattar i en av stugorna tillsammans med sin dotter. – Det är dejligt. Vi sökte lugn och ro, säger hon. Foto: Urban Önell

Han ser vissa fördelar med att befinna sig i hetluften.

– Synnerligen stort tack till pajaskåren på Hässleholms kommun. Tack vare den har vi sluppit betala en krona i reklam för Vittfarnas. Bara fortsätt och ljug och tramsa, det gör bara att allmänheten ännu mer vill komma hit och titta, säger han.

Han påpekar att Kenny Hansson tidigare sagt till Frilagt att han inte tar ställning till handlingar som inte presenterats för nämnden eller arbetsutskottet.

– Eftersom han inte varit ute och sagt till mig personligen gäller detta väl inte heller, säger han.

Även Oddvars och Marals nära vän och mentor Mac Persson, Hässleholmsprofil som har en ledande roll inom Odd Fellow och tidigare varit både militär och moderat kommunpolitiker, tycker att det hela är märkligt.

– Det måste finnas viktigare saker för dem på kommunen att ta tag i. Det hade aldrig behövt bli så här om de varit lite pragmatiska, säger han och syftar även på de många anmälningarna mot vikingabyn om olovligt byggande.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-05 Anmäld för strandskyddsbrott fick dispens av kommunen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se