Gruppen-3a-328x120

Snabbare smittspridning i Skåne – Något minskad i Hässleholm

Spridningen av covid-19 ökar i allt snabbare takt i Skåne. Förra veckan konstaterades 904 fall, en ökning med 46 procent jämfört med veckan dessförinnan. I Hässleholms kommun, som hade en kraftig ökning vid förra uppdateringen, har ökningen mattats av något, men är ändå nästan på samma nivå som snittet för Skåne. Den planerade lättnaden av […]

Fler går från bidrag till jobb

Fler arbetslösa i Hässleholms kommun har det senaste året fått jobb och kunnat lämna bidragsberoendet bakom sig tack vare ett ökat samarbete, både inom kommunen och mellan kommunen och näringslivet. Prognosen för det Leaderfinansierade projektet Framsteget som pågått i ett år var att tio personer med ekonomiskt bistånd skulle få jobb. Redan efter ett halvår […]

Alla hemtjänstens telefoner var inte klara

Många av hemtjänstens mobiltelefoner fungerade fortfarande på tisdagen inte med verksamhetens appar. Måndagens uppgift om att de flesta var återställda stämde alltså inte. En kommunikationsmiss, enligt omsorgschef Åsa Ollerstam Lund. Frilagt fick information från personal om att bara ett fåtal telefoner på måndagskvällen var återställda i ett hemtjänstområde och mindre än hälften i ett annat. […]