logga-ligg-tjock

Fler går från bidrag till jobb

Fler går från bidrag till jobb

Kommunens arbetsmarknadsenhet har på ett år hjälpt 150 personer till anställning. Foto: Berit Önell

Fler arbetslösa i Hässleholms kommun har det senaste året fått jobb och kunnat lämna bidragsberoendet bakom sig tack vare ett ökat samarbete, både inom kommunen och mellan kommunen och näringslivet.

Prognosen för det Leaderfinansierade projektet Framsteget som pågått i ett år var att tio personer med ekonomiskt bistånd skulle få jobb. Redan efter ett halvår hade 43 personer fått anställning inom det privata näringslivet. Under första halvåret i år har totalt 150 personer fått en anställning via kommunens arbetsmarknadsenhet. Det innebär en stor besparing för kommunen och skattebetalarna. Åtta av tio arbetslösa som avslutade sina insatser på arbetsmarknadsenheten under förra året gick vidare till arbete eller studier.

– Ett enda hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd medför i genomsnitt en kostnad om 96 996 kronor per år, skriver kommunen på sin hemsida.

Kommunen har också fått ned kostnaden för ekonomiskt bistånd som i maj i år var den lägsta sedan 2019.

Numera samarbetar arbetsmarknadsenheten genom arbetsmarknadsförvaltningen med SFI (svenska för invandrare) och enheten för ekonomiskt bistånd som tidigare låg under socialförvaltningen.

Arbetsmarknadschef Jörgen Bergvall säger att mer fokus nu ligger på arbetsgivarens behov av att få rätt kompetens. Foto: Berit Önell

– I en allt osäkrare arbetsmarknadspolitisk tid testar Hässleholms kommun nya vägar för att få ut fler arbetslösa biståndstagare i anställning. Mer fokus ligger nu på arbetsgivarens behov av att få rätt kompetens, där kommunen med arbetsgivarnas hjälp också kan bistå med utbildnings- och valideringsinsatser, säger Jörgen Bergvall, arbetsmarknadschef, på kommunens hemsida.

Bland annat görs behovsanalyser av företagens rekryteringsbehov för de jobb som inte kräver någon speciell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det gäller främst arbeten inom tillverkningsindustri, lager, butik och omsorg.

– I dessa tider med Covid-19 och Arbetsförmedlingens omstrukturering, så är vår samverkan både med det privata näringslivet och andra enheter i förvaltningen extra viktig för lyckas, säger Jimmy Månsson, sektionschef på arbetsmarknadsenheten och projektledare för Framsteget.

Projektet upphör i höst och arbetsmarknadsenheten arbetar nu med att ansöka om nya projektmedel för att fortsätta utveckla verksamheten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se