torsjö live vers2

Svenska kor också klimatbovar

Svenska kor också klimatbovar

INSÄNDARE. Den 24/8 skriver Yngve Sunesson att ”Korna är goda miljöarbetare”! Han räknar då upp ”alla” fördelar, med bl.a. gynnande av biologisk mångfald. Nu förhåller det sig så att alla kor inte går ute året runt, kanske t.o.m. står inne hela året.

Han nämner inget om allt det kraftfoder som i form av soja, som importeras för vår djurhållning. Denna soja odlas på skog som avverkats i Amazonas. Den ges förvisso inte enbart till våra kor, men skogen avverkas för vår köttproduktion i allmänhet. Även spannmål och andra grödor odlas till 75 procent för djuruppfödning. Om alla på planeten skulle äta lika mycket kött som vi, skulle all areal som brukas endasträcka tilldjurfoder! Tänk om alla indier skulle öka sin konsumtion från 5 kilo/capita till våra 82 kilo, hur mycket blir det då över för annan livsmedelsproduktion? Det räcker kanske att kineserna ökar från sina 60 kilo.

När det gäller vår ”goda” djurhållning fick den sig ytterligare en törn av Uppdrag Granskning härförleden. Denna gång var det kravgårdarnasom fick stå i skamvrån. En bonde t.o.m. tillkallade polis, när journalisten försökte intervjua honom. Man kan undra om det inte gått för långt när polis måste tillkallas för att ”försvara” en dålig djurhållning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Som avslutning kan det ifrågasättas om inte den svenska ”grillningshysterin” är en bidragande orsak till att Amazonas avskogas? Livligt påhejad av media med TV, tidningar och internet, om att alla kan bli sin egen ”grillmästare”. Kanske skulle ”tävlingen” ansöka om att ingå i Riksidrottsförbundet? En ”gren” som kunde ingå i hur man förpestar luften mest för sina grannar.

Lars Nord, Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se