torsjö live vers2

Åldersdiskriminering i sparbanksstiftelsen

Åldersdiskriminering i sparbanksstiftelsen

INSÄNDARE. Åldersdiskriminering är oacceptabelt tycker de flesta. Men det gör tydligen inte styrelsen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv (Sparbanken Göinge) som i sina stiftelsestadgar t.o.m. har skrivit in att de som fyllt 70 år inte är välkomna som så kallade huvudmän i stiftelsen. Denna åldersgräns gäller obegripligt nog bara de politiskt tillsatta huvudmännen. Stiftelsens ordförande är 78 år så det är minst sagt svårt att finna någon logik i att åldersdiskriminera de politiskt tillsatta huvudmännen.

Sparbanken Göinge AB ägs av fyra sparbanksstiftelser och Sparbanken Göinge har bankkontor i Vinslöv, Farstorp, Glimåkra och Röke. Sparbanksstiftelsens agerande och åldersdiskriminering ”smetar” självklart av sig på den verksamhet som bedrivs av Sparbanken Göinge. Folkets väl har under ett års tid krävt att åldersdiskriminering av politiska huvudmän tas bort ur stiftelsens stadgar men dess ordförande svarar bara med att man ”tittar på det”. Vi vet dock att stadgarna inte är ”huggna i sten” utan kan ändras vilket framgår av nedanstående exempel.

Sparbankstiftelsen i Skåne, alltså en annan stiftelse, har valt att ändra i sina stadgar och tagit bort 70-årsgränsen för att, som de säger, inte bli förknippade med åldersdiskriminering. De har istället infört en modell där huvudmännen väljs på två år åt gången och detta kan upprepas fyra gånger. Det blir alltså maximalt åtta år oavsett huvudmannens ålder. Men som sagt så har Sparbanksstiftelsen Vinslöv inte kommit någon vart utan svarar bara med att man ”tittar på det”. Denna typ av svar brukar man annars mest få från yrkespolitiker. Svaret ger inget förtroende för vare sig styrelsen eller dess ordförande.

Nu har vi i Folkets väl tröttnat på undanflykterna och diskrimineringen av politiskt tillsatta huvudmän. Om det är ovilja, inkompetens eller ”överbelastning” som hindrar Sparbanksstiftelsen Vinslöv att agera vet vi inte men vi accepterar inte diskriminering av människor i vårt samhälle, alltså inte heller åldersdiskriminering. Vi råder nu stiftelsen, och dess ordförande, att göra som andra sparbanksstiftelser redan gjort, att ändra i stadgarna så att åldersdiskrimineringen upphör.

Björn Widmark, Folkets väl

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se