Gruppen-3a-328x120

En kyrka som är öppen för alla

En kyrka som är öppen för alla

INSÄNDARE. Kyrkovalet är för oss socialdemokrater ett viktigt värderingsval. Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Vårt främsta fokus är en kyrka som är öppen för alla!

Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser såsom dop, bröllop och begravningar tillsammans i kyrkans lokaler. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Sedan decennier tillbaka bedriver vi socialdemokrater ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka och ställer därför upp i kyrkovalet för att vi vill bidra med kunskap, engagemang, ökad jämlikhet och framtidstro i Svenska kyrkan.

Det finns mycket att säga om de frågor vi driver men kortfattat kan man baka ner det till dessa viktiga frågor.

Vi vill bl.a. att Svenska kyrkan:

ska vara jämställd, motverka diskriminering, stärka HBTQ-arbetet och ha fler kvinnor på̊ ledande befattningar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

ska vara ett föredöme som arbetsgivare med god arbetsmiljö och ställa krav på̊ kollektivliknande avtal, även för underleverantörer.

ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

värnar och stimulerar den ideella kultur- och musikverksamheten och att kulturarvet skyddas.

arbetar för att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.

Gör en liten men viktig insats för demokrati, jämlikhet och jämställdhet – rösta på oss Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Anna Wallentheim – Socialdemokraterna

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se