torsjö live vers2

Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

Kommunen fick ge upp inspektion i vikingabyn

Vikingabyns Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu med vänner lät inte kommunens tjänstemän komma uppför trappan från parkeringen.

Kommunens försök till tillsynsbesök i vikingabyn i Vätteryd på torsdagsförmiddagen slutade med att tjänstemännen gav upp inför “vikingahövdingen” Oddvar Lönnerkrantz vägran att släppa in dem, åtminstone för denna gång. Polisen ställde inte heller upp på att hjälpa dem att tvinga sig in. Men räddningstjänsten fick komma in för att kontrollera brandskyddet som blev med beröm godkänt.

Oddvar Lönnerkrantz ifrågasatte grunderna för miljö- och stadsbyggnadskontorets tillsynsbesök och hävdade att tjänstemännen skulle göra sig skyldiga till olaga intrång om de gick in.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Han mötte de sju tjänstemännen från den stora trätrappan framför huvudbyggnaden där det enligt hans efterforskningar varit bostad sedan i mitten på 1800-talet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hävdar att det inte finns bygglov för bostad och därför får fastighetsägarna inte bygga komplementsbyggnader och göra utbyggnader utan bygglov. Men på 1800-talet krävdes inte bygglov och handlingar från både Lantmäteriet och Skatteverket säger att det finns en bostad.

Vänner och kunder till vikingabyn och Vittfarnas café var på plats för att visa sitt stöd. Två politiker var också där, sverigedemokraterna Hanna Nilsson och Ulf Berggren.

– Vi vill följa med och se vad som händer. Vi tycker att det är viktigt att vara med som en konstruktiv kraft och försöka lösa det här. Många politiker gömmer sig när det är svåra frågor. Men vi bara lyssnar idag, förklarade kommunalrådet Hanna Nilsson.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) var på plats för att lyssna.

Inför tillsynsbesöket hade Oddvar Lönnerkrantz via mejl frågat om inspektionen även gällde bostaden. Juristen Madeleine Broddén svarade ja, önskan var att även göra en ytlig besiktning av bostaden, med de boendes medgivande. Det blev ett argument för Oddvar Lönnerkrantz.

– Hur kunde bostaden bara poppa upp nu, efter två år där ni påstått att den inte finns?

De två poliser som var på plats gjorde ett försök att medla. De följde med in i huset, tittade på de aktuella handlingarna och lyssnade på vikingabyns företrädare. Sedan bad de att få prata med kommunens företrädare innan Oddvar Lönnerkrantz släpptes fram på trappan igen.

Efter att ha lyssnat på Oddvar Lönnerkrantz och tittat på dokumenten kunde polisen inte hjälpa kommunen att tvinga sig in på fastigheten.

En polisbuss med en patrull till kom in på parkeringsplatsen, som för att kolla om förstärkning behövdes, men körde strax iväg igen.

Diskussionerna gick dock inte bättre.

– Jag kommer inte att tolerera en enda individ från kommunen på vår mark, sa Oddvar Lönnerkrantz.

Han anklagade bland annat kommunen för rasistiska påhopp mot hans hustru Maral Otetileu och undrade varför inte skogen besiktigades innan polisanmälan om strandskyddsbrott gjordes. Dessutom är skogsbruk undantaget från strandskydd. Han välkomnade polisen att utreda saken.

– Men ingen från kommunen kommer in i min skog. Har ni något att tillägga, frågade han tjänstemännen som stod kvar på parkeringen nedanför trappan.

Bygglovschef Katarina Finyak anförde tjänstemannadelegationen.

Bygglovschef Katarina Finyak förklarade att grundfrågan är att byggnationerna i vikingabyn är bygglovspliktiga.

– Det är avgjort i mark- och miljödomstolen, sa hon.

Trots det hävdade hon att kommunen måste mäta in byggnaderna.

– Vi behöver säkerställa att de uppgifter vi har är korrekta, sa hon.

Hon ville också titta på skogen och hänvisade till plan- och bygglagens bestämmelser om kommunens rätt till tillträde även om fastighetsägaren inte vill.

– Då kommer ni att bli stoppade oavsett vad du säger. Det har försvunnit dokument och ni har stått och ljugit i domstol. Det är de nyaste pappren som gäller, sa Oddvar Lönnerkrantz som började bli arg.

Katarina Finyak sa att de inte gäller enligt plan- och bygglagen och domstolsbesluten väger tyngre. Sedan blev hon provokativ och krävde svar på om Oddvar Lönnerkrantz bor “i den här lokalen” .

– Jag vill ha ett ja- eller nejsvar, sa hon.

Här låste sig dialogen helt. Istället välkomnades räddningstjänsten att inspektera övernattningsstugorna och resten av diskussionen avbröts.

– Jag är mer än nöjd, sa brandinspektören, men tog inte ställning till bygglovsfrågan som han kallade en juridisk process som är oviktig för brandskyddsbedömningen.

Räddningstjänstens inspektör var mer än nöjd med uthyrningsstugornas brandsäkerhet.

Stugorna som hyrs ut står på mer än åtta meters avstånd från varandra och det finns brandvarnare och släckningsutrustning.

– Här kan man sova och känna sig trygg och säker, sa inspektören.

Lika trygg och säker ansåg han att den som vill fika i kaféet kan känna sig.

Efter denna bedömning meddelade polisen att besöket var klart för idag och kommunens tjänstemän gav sig iväg.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänstemän fick lämna vikingabyn med oförrättat ärende.

Oddvar Lönnerkrantz var nöjd med slutresultatet, men ansåg att han blivit oförskämt bemött.

– Nu får det vara nog med trams, sa han.

Frilagt har förgäves sökt Katarina Finyak för att fråga hur ärendet ska hanteras framöver. Madeleine Broddén hänvisar till henne, men säger att tanken är att tjänstemännen ska komma tillbaka till vikingabyn vid ett annat tillfälle.

Se Per Arne Karlssons film från räddningstjänstens brandinspektion här:

Text: Berit Önell
Foto: Urban Önell

Oddvar Lönnerkrantz och Maral Otetileu fick stöd av medarbetare och vänner.

Läs mer:

2021-08-06 Vikingabyn polisanmäld för strandskyddsbrott

2021-08-23 Planerar tillsyn med poliseskort i vikingabyn

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se