torsjö live vers2

Röke buss mister sex av sju skolskjutsar – Ifrågasätter upphandling

Röke buss mister sex av sju skolskjutsar – Ifrågasätter upphandling

Lars Erlingsson, till vänster, och Mats Karlsson på Röke Buss är mycket kritiska till kommunens agerande som de menar missgynnar mindre och lokala företag. Foto: Berit Önell

Kommunen river upp skolskjutsavtalen mitt under en pandemi och gör en ny upphandling med ett upplägg som ser ut att gynna större företag. Dessutom fattar politikerna beslut om avtalen utifrån underlag med flera felaktiga siffror och SD röstar, enligt kommunalrådet Hanna Nilsson, ja av misstag.

Det lokala bolaget Röke Buss riktar skarp kritik mot Hässleholms kommuns nya upphandling av skolskjutsar efter att ha mist sex av sju områden.

Skolskjutsarna har under många år varit en viktig del av verksamheten för Röke buss. När 16 skolskjutsområden nu upphandlades lämnade bolaget anbud på alla, men fick alltså bara ett avtal. De andra gick till fem olika bolag som lagt lägre anbudspris. Flera av dem är bland de största bolagen i landet, exempelvis Bergkvarabuss som har totalt 1 200 bussar och Flexbuss med 350. Röke Buss har totalt cirka 60 fordon, varav 21 stora bussar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars Erlingsson, vd på Röke Buss, och Mats Karlsson, ekonomiansvarig, vänder sig främst emot att kommunen nu på kort varsel ska kunna kräva att entreprenören tillhandahåller en större eller mindre buss. Ersättningen ska enligt upphandlingsunderlaget minskas om en mindre buss plötsligt behövs. Startdatum för ersättning är första dagen i månaden, så byte av buss lär också ske då, men det framgår inte hur långt i förväg begäran ska göras.

Lättare för stort bolag att snabbt byta buss

– Vi får ha en maximal tur om antalet elever ska minska och öka samtidigt i olika områden så att vi bara kan byta bussar, säger Mats Karlsson.

Mats Karlsson förklarar att ett litet bolag måste lägga högre anbudspris på grund av de nya villkoren och därmed missgynnas i upphandlingen. Foto: Berit Önell

Han menar att det inte är så svårt för ett bolag som Bergkvara att snabbt byta buss.

– De har depåer runt om i landet och det blir inte så stor kostnad att till exempel köra från Malmö för att byta. Men vi måste ha reservbussarna stående på gården, säger han.

Detta innebär extra kostnader som måste läggas på anbudspriset och därmed kan missgynna ett litet bolag i upphandlingen.

Röke Buss planerar att överklaga upphandlingen på dessa grunder.

– Det ska ju vara transparent och förutsägbart. Det blir det inte om de ska kunna skifta på detta viset, säger Lars Erlingsson.

Han tror att kommunen helt enkelt är ute efter att spara pengar. De två nya delupphandlingarna kostar kommunen 10,9 miljoner kronor, vilket är cirka 1,2 miljoner kronor billigare än de pågående.

Tidigare kritik

Röke Buss anklagades för ett par år sedan för avtalsbrott för att ha kört med för liten buss. Men avtalet gav bolaget rätt. Foto: Berit Önell

I bakgrunden ligger att Röke Buss för ett par år sedan fick kritik från kommunen och anklagades för avtalsbrott för att ha kört med för liten buss. Men avtalet, som pågår detta läsåret ut, ger bolaget rätt. Där finns krav på antal sittplatser för varje skolområde, men fordonen behöver bara erbjuda tillräcklig sittplatskapacitet. Bolagen kan göra egna anpassningar efter behoven och ibland köra med mindre bussar, vilket ger lägre kostnader.

– I vissa fall kan vi köra med en 17-buss. Det går lättare att komma fram på småvägar med den och ger mindre miljöpåverkan, säger Mats Karlsson.

Men vid ett tillfälle blev det problem när en buss var för liten.

– Då hade lärarna bestämt på dagen att alla skulle hem samtidigt som de inte brukar. Det var sagt att sådana ändringar skulle meddelas 14 dagar innan, säger Mats Karlsson.

Röke Buss begärde ett möte för att få ett förtydligande och fick träffa bland andra kommunalråden Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) som de uppfattade gav dem stöd. Men nu ändras alltså istället villkoren så att kommunen på kort varsel kan kräva byte av buss och ändrad ersättning medan entreprenörerna inte längre får ändra bussstorlek oavsett orsak.

Vite vid fel storlek på buss

Bussbolagen ska i framtiden kunna straffas med vite på 5 000 kronor per dag om de kör med fel fordonsstorlek utan kommunens godkännande. Ny teknik med “taggar” som identifierar eleverna införs också.

Lars Erlingsson och Mats Karlsson anser att kommunen borde hjälpa de lokala företagen i upphandlingarna genom att exempelvis låta god lokalkännedom ge poäng.

– Vi har försökt framföra det, men det har de inte nappat på alls, säger Lars Erlingsson.

Han nämner dock en upphandling av frukt och grönsaker där kommunen numera ger en kvalitetsfördel för närproducerat.

Ska underlätta under pandemin

Företrädarna för Röke Buss tycker att de gamla skolskjutsavtalen borde förlängts ett eller två år till som brukligt, något som också hade varit i linje med kommunens löften om att underlätta för näringslivet under pandemin.

– Varför ska vi behöva kriga om en upphandling när vi har ett helvete för att bara överleva, undrar Lars Erlingsson.

Lars Erlingsson vet inte hur länge han orkar fortsätta. Foto: Berit Önell

Han säger att han inte vet hur länge han orkar fortsätta.

– Jag börjar komma upp i åren. Om vi blir av med allt det här känns det kanske inte lönt att hålla på, säger han.

Det kan också bli så att företaget överger Hässleholms kommun och flyttar till Örkelljunga eftersom majoriteten av dess övriga skolskjutsavtal finns i västra Skåne.

Röke Buss förlorar cirka nio miljoner kronor på att de befintliga avtalen inte förlängs och blir av med sex stora bussar. Lika många chaufförer mister jobben.

– De är också skattebetalare, säger Mats Karlsson som räknat ut att kommunen lär förlora över 900 000 kronor i skatteintäkter under de två år som avtalen kan förlängas, om chaufförerna inte kan stanna i kommunen.

Röke Buss sponsrar flera idrottsföreningar och ger dem lägre priser på resor under helgerna eftersom skolbussarna då är lediga. Tyringe Hockey, Vinslövs handbollsklubb med flera blir nu av med det stödet.

Det har varit bråk om upphandling av skolbussar flera gånger tidigare. För många år sedan försökte ett stort bolag lämna rabatt i ett sidoavtal om det fick alla kommunens skolskjutsar.

– Då gjorde chaufförerna uppror och körde in framför stadshuset med bussarna. Upphandlingen fick göras om och det kostade flera miljoner, berättar Mats Karlsson.

Felaktiga siffror med 385 000 kronor

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fattade beslut i enighet om de 16 skolbusslinjerna vid ett extra sammanträde i måndags. Protokollet omfattar två delupphandlingar för åren 2022-2027.

De markerade siffrorna är felaktiga. Upphandlingen blev totalt 385 000 kronor billigare än vad underlaget inför politikernas beslut visade.

Men underlaget som politikerna fick innehöll flera fel. Två av områdena hade fått fel fast belopp i del ett av upphandlingen, vilket gjorde att det nya avtalet såg ut att bli 200 000 kronor dyrare. I del ett var det gamla avtalets indexuppräkning också fel på 130 kronor. I del två av upphandlingen hade sex av nio områden fel total kilometerkostnad i det nya avtalet, vilket hade gjort det 185 000 kronor dyrare. Indexuppräkningen av kilometerkostnaden i det gamla avtalet slog här på 7 220 kronor.

I protokollet för del två stod bara att arbetsutskottet föreslogs besluta, istället för beslöt, men efter Mats Karlssons påpekade rättade ordförande Stefan Larsson (M) det.

– Jag hittar fel hela tiden. Kvalitetsgranskar de inte, undrar Mats Karlsson.

Han berättar att enligt bolagets advokat var det ursprungliga protokollet inte giltigt.

Förnekar ekonomiska skäl

Stefan Larsson förnekar att villkoren förändrats av ekonomiska skäl.

– Vi har rekommenderats att samordna vissa avtalsperioder och öka flexibiliteten för olika busstyper, säger han.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) säger att kommunen inte var nöjd med avtalen, men förnekar att förändringens syfte är att att minska kostnaderna. Foto: Urban Önell

Han har inte mycket att säga om att de pågående avtalen inte förlängdes.

– Det var inte det valet som gjordes, säger han.

Han förklarar dock att kommunen inte var nöjd med avtalen.

Han säger att han inte varit med i någon diskussion om upphandlingen med koppling till pandemin och kan inte heller se att större företag skulle gynnas.

Han berättar att företrädare för Röke buss sagt till honom att sifforna i underlaget är fel och har bett tjänstemännen titta på det, men vet inte vad det gäller.

– Vi måste titta på om det är så att vi fattat beslut på felaktigt underlag. Om det är som du säger är det inte bra, säger han.

När Frilagt når upphandlingschef Rikard Muth ser han snabbt att underlaget har felaktiga belopp på både kilometerkostnad och fastställt belopp i de nya avtalen. Vid närmare kontroll upptäcker han också att indexuppräkningen för de gamla avtalens kilometerpris inte stämmer. Han ser det dock inte som något stort problem. Samma bolag hade vunnit upphandlingarna i vilket fall och den rätta kostnaden blir lägre.

– Uppgifterna från oss till politikerna ska vara korrekta, men det här påverkar inte beslutet utan verksamhetens ekonomi, säger han.

Han återkommer per mejl och berättar att han rättat felaktigheterna. Han nämner hur det påverkar kostnaderna i det gamla avtalet, men inte i det nya där det rör sig om större belopp. Samma mejl skickas till politikerna.

Inget politiskt beslut att inte förlänga

– Vad jag förstår är det fel som inte påverkar. Det ska vara rätt ändå, men det är svårt för oss att ta ställning till annat än det vi får från tjänstemännen, säger Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att upphandlingen görs om av ekonomiska skäl. Foto: Lotta Persson

Han säger att det inte var ett politiskt beslut att en ny skolskjutsupphandling skulle göras nu, men att han hört något om storlekar på bussarna. Som han uppfattat det är det klart att upphandlingen görs om av ekonomiska skäl.

Joachim Fors beklagar om upphandlingen missgynnar lokala företag.

– Det är tråkigt kan jag tycka, säger han.

Vice ordförande Jens Lindholm (SD) säger att upphandlingen har en ganska känslig historia och vill skicka Frilagt vidare till Hanna Nilsson.

– Generellt förespråkar vi alltid att gynna lokala företag, säger han.

Det kan ni väl inte göra generellt enligt lagen om offentlig upphandling?

– Vi följer lagen, säger Jens Lindholm.

Jens Lindholm (SD), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, skulle ha röstat nej, men missförstod.

Han berättar att ärendet ska tas upp på ett möte i SD på tisdag. Men beslutet är redan avgjort i arbetsutskottet.

– Tanken var att vi skulle antingen yrka avslag eller kolla på de lokala för vi hade på känn att det var så här det skulle bli. Jens är ganska ny och missförstod, säger Hanna Nilsson.

Hon ville inte ha någon ny upphandling.

– Vi tyckte att man skulle förlänga de här avtalen med Röke Buss, speciellt i de här tuffa tiderna. På något sätt borde vi titta över upphandlingarna, om vi kan göra något så att det blir enklare för de lokala företagen, säger hon.

Hon skulle önska ett politiskt utskott vid upphandlingar just för att de lokala företagen inte ska missgynnas. Hon har också hört att kostnaderna var felräknade.

”Problematiskt”

– Om vi fattar beslut på felaktiga grunder kan det bli problematiskt, särskilt om beslutet överklagas, säger hon.

Hanna Nilsson kallar den tidigare diskussionen om busstorlekar för trams.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) tycker att de pågående avtalen skulle ha förlängts. Foto: Urban Önell

– Så länge alla barn får plats är det inga problem. Som jag förstod den tidigare upphandlingen räckte det att de stora bussarna fanns tillgängliga även om de inte användes hela tiden, säger hon.

Rikard Muth håller inte med.

– Det är barn- och utbildningsförvaltningen som planerar, inte entreprenörerna, säger han.

Han betonar att det även tidigare fanns behov av reservfordon och tror inte att det blir något problem med förändringar av busstorlekar om parterna har en bra dialog.

– Vi måste ha en modell där vi kan hantera förändringar. Vi meddelar självklart så fort vi vet. Bolagen kan också hyra eller låna bussar, säger han.

Även han medger att det finns ekonomiska skäl bakom förändringen.

– Syftet är att vi ska betala för vårt behov, inte något vi inte behöver. Vi vill kunna reglera både uppåt och nedåt. Vi har också pressad ekonomi, säger han.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se