torsjö live vers2

Fullmäktige klubbade Markan och Björksäter

Kommunfullmäktige beslöt efter livliga debatter att investera i ungdomsverksamheten på Markan och Mötesplats Ljungdala och att köpa det nybyggda äldreboendet på Björksäter för 220 miljoner kronor. Det var glest i röda salongen eftersom de flesta ledamöterna på grund av pandemin deltog digitalt på första fullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet. Flera av ledamöterna uttryckte sin glädje över att […]

Röke Buss vädjar till politiker att ogiltigförklara avtal

Röke buss vänder sig nu till elva ledande politiker i Hässleholms kommun och vädjar om att upphandlingen om skolskjutsar ogiltigförklaras och att de befintliga avtalen förlängs. Det formella skälet är felaktigheterna i beslutsunderlagen, men bolagets företrädare vädjar också om en förlängning på grund av effekterna av pandemin. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) säger […]