torsjö live

Röke Buss vädjar till politiker att ogiltigförklara avtal

Röke Buss vädjar till politiker att ogiltigförklara avtal

Röke buss vänder sig nu till elva ledande politiker i Hässleholms kommun och vädjar om att upphandlingen om skolskjutsar ogiltigförklaras och att de befintliga avtalen förlängs. Det formella skälet är felaktigheterna i beslutsunderlagen, men bolagets företrädare vädjar också om en förlängning på grund av effekterna av pandemin.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M) säger till Frilagt att han i nuläget inte ser någon anledning att ta upp frågan på nytt.

Som Frilagt berättat mister Röke buss sex av sju skolskjutsturer i de två upphandlingar som nyligen blev klara. Men många av siffrorna i underlaget till politikernas beslut i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott var felaktiga. Efter Frilagts frågor kring detta rättade upphandlingschef Rikard Muth siffrorna. Röke Buss påtalar nu att ett nytt fel smög sig in i den reviderade versionen. Det innebär att eleverna i Farstorp i det kommande avtalet istället för en buss med 30 platser till en fast kostnad av 300 000 kronor får en buss med 22 platser där det fasta priset är 220 000 kronor. Följs detta när budgeten läggs lär det alltså fattas 80 000 kronor.

Dessutom var det fel diarienummer på ett av underlagen.

Röke Buss anser att felen i underlagen til politikerna var så många och allvarliga att beslutet om skolskjutsarna ska ändras, från vänster Lars Erlingsson och Mats Karlsson. Foto: Berit Önell

Röke Buss föreslår att politikerna gör om beslutet och istället för tilldelningen av avtal enligt upphandlingen beslutar om att förlänga de pågående avtalet ytterligare två läsår. Möjligheten att förlänga gäller till och med den 31 januari. Röke Buss föreslår också att den pågående upphandlingen av små skolbussar till särskolor med flera avbryts och att även den förlängs med två år.

Mats Karlsson på Röke Buss påminner i mejlet till politikerna om kommunens handlingsprogram för att underlätta för näringsliv och föreningsliv med anledning av coronavirusets effekter.

– Det värsta är nästan handlingsprogrammet, säger han till Frilagt.

Han konstaterar att tidigare upphandlingar alltid förlängts.

– Nu trots handlingsprogram och företagens hårda villkor med anledning av effekterna av coronan väljer man att göra en ny upphandling, skriver han.

Han berättar för politikerna att Röke Buss drabbats hårt av pandemin. 2019 var omsättningen cirka 62 miljoner kronor. 2020 var den cirka 37 miljoner.

– Vi ser nu en ljusning då bokningar av resor ökar och möjligheten att genomföra resor har kommit tillbaka. Dock kommer det att ta år innan vi återtar den stora förlusten vi lidit under coronaperioden. Skolskjutsarna är ungefär 45 procent av vår omsättning, hade vi inte haft dessa hade vi med stor säkerhet inte funnits i den form som vi har idag, skriver Mats Karlsson.

Stefan Larsson vill inte ta upp ärendet igen.

– Nej, inte i nuläget under förutsättning att det inte finns någon avgörande information som kommer fram som skulle påverka utfallet av tilldelningen, förklarar han.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Han säger att det inte är bra när det finns oklarheter i de underlag politikerna får.

– Det fanns fel i underlaget, men de påverkade inte att beslutet blev korrekt. Men det är inte bra. Ett underlag ska vara så rätt som möjligt. Om det finns grova fel kan man få göra om en upphandling, säger han.

Han betonar att det allvarliga hade varit om fel företag fått tilldelningsbeslut.

– Det viktiga nu är att det blir rätt inför kommande budget, säger han.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-28 Röke Buss mister sex av sju skolskjutsar – Ifrågasätter upphandling

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se