torsjö live vers2

Kyrkan och Sverigedemokraterna

Kyrkan och Sverigedemokraterna

INSÄNDARE. Vi sverigedemokrater tycker att kyrkliga och politiska frågor skiljer sig åt. Egentligen borde kyrkan styras av teologer istället för politiker. Men tyvärr har kyrkan till en del reducerats till en vänsterliberal opinionsbildare för frågor som inte överhuvudtaget har med religion att göra. Kyrkan har haft en viktig roll historiskt i vårt land och verkat som en sammanhållande kraft i vått och torrt. Närvaron vid livets början och slut, liksom vid våra högtider har borgat för en given plats i vår tillvaro. Kyrkan är en del även i vardagen och arrangerar ideell kultur – och musikverksamhet plus andra verksamheter. Om en medmänniska behöver stöd finns oftast prästen eller annan kyrklig medarbetare tillgänglig som lyssnar och ger råd. Kyrkan är också en plats för stillhet och eftertanke under dagtid för den som behöver en paus.
Naturligtvis finns den kristna tron närvarande även om dess betydelse minskat för den enskilde efter hand som vårt samhälle förändrats. Kristendomen har dock haft en enorm betydelse för den sociala utveckligen i Sverige och bidragit till sammanhållning i svåra tider och avskaffande av primitiva sedvanor.
Sverigedemokraterna har en önskan att denna ordning och funktion får bestå och därför ser vi med oro och motvilja på den politisering av kyrkan som tyvärr pågår. Ser man exempelvis på socialdemokraternas annonser i media inför kyrkovalet handlar dessa ofta om klimatfrågor och hbtq-frågor. Dessa ämnen är omdiskuterade och absolut inte inkluderande då de som är drivande har en slagsida åt vänster. S håller här på att kidnappa kristendomen för att använda den som slagträ för att få igenom sin egen politiska agenda. Vi menar att denna ”utveckling” är förkastlig och engagerar oss därför i valet för att erbjuda ett alternativ till den extremism som kommer från vänster.
En röst på sverigedemokraterna i kyrkovalet är följaktligen en röst för att vända utvecklingen mot något bättre och mer inkluderande.
Även internationellt vill vi ändra kyrkans roll. Svenska Kyrkan kan göra mer för förföljda kristna runt om i världen. I Mellanöstern är Israel den enda trygga platsen för kristna trosbekännare. I den muslimska världen är det väldigt riskfyllt att bekänna sig till den kristna tron. Detta vill vi uppmärksamma och motarbeta. Höga företrädare för svenska kyrkan har ofta tagit parti för Palestina mot Israel vilket vi menar är felaktigt och otacksamt mot Israel. Landet står upp för alla människors lika värde inklusive kvinnor och hbtq-personer som vänstermänniskor säger sig värna om.

Våra företrädare i Hässleholms församling värnar den lokala verksamheten rörande musik och körsång, Öppna Förskolan, studiecirklar för barn och unga rörande kristna frågor, samt naturligtvis uppmärksammande av våra traditionella högtider.
Alla är välkomna till vår kyrka.


Hanna Sjöstrand (SD), Sven Lundh (SD),
Hässleholms församlings valkrets
.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se