Kyrkan och Sverigedemokraterna

INSÄNDARE. Vi sverigedemokrater tycker att kyrkliga och politiska frågor skiljer sig åt. Egentligen borde kyrkan styras av teologer istället för politiker. Men tyvärr har kyrkan till en del reducerats till en vänsterliberal opinionsbildare för frågor som inte överhuvudtaget har med religion att göra. Kyrkan har haft en viktig roll historiskt i vårt land och verkat […]

Varför politiska partier i kyrkovalet?

INSÄNDARE. Det kan man fråga sig när man läser Anna Wallentheims insändare. För undertecknad är det totalt obegripligt att politiska partier ska ”lägga” sig i en fri kyrkas angelägenheter. Har man inte upptäckt att Svenska kyrkan redan vid millennieskiftet blev ett fristående samfund, som alla andra, och varför ställer man inte upp som politiskt parti […]

Juristen har redan sagt upp sig

Madeleine Broddén anställdes i slutet på maj för att ta tag i bland annat den sedan flera år åsidosatta tillsynen av strandskydd i Hässleholms kommun. Men den 12 augusti sa hon upp sig från tjänsten som samhällsbyggnadsjurist och slutar om två veckor. Hon har fått ett annat jobb. – Jag blev headhuntad, säger hon till […]

Omsorgens mobiltelefoner fortfarande inte klara

Alla mobiltelefoner är fortfarande inte återställda efter det stora IT-haveriet i Hässleholms kommun. Enligt planen skulle allt bli klart under torsdagen. Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh säger till Frilagt att de flesta av omsorgens telefoner nu är återställda, men att några återstår, främst inom handikappomsorgen. Dessa väntas börja fungera i början på veckan. Som Frilagt tidigare […]

Åldersgränsen ska utredas

INSÄNDARE. Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Vinslöv vill med anledning av insändare signerad av Björn Widmark lämna följande klargörande. Styrelsen behandlade frågan vid sitt möte 2021-04-21 utifrån följande: Styrelsen har uppmärksammats på varför man politiskt ska välja huvudmän av kommunfullmäktige samt om en högsta gräns på 70 år ska fortsätta gälla. En ändring av stiftelseförordningen kan enbart […]