torsjö live

Slå vakt om den lokala kyrkan

Slå vakt om den lokala kyrkan

INSÄNDARE. Det berättas att när Gestapo, den hemliga polisen, en solig och varm dag under den tyska ockupationen av Frankrike under andra världskriget ryckte ut i ett brådskande ärende, skrek en papegoja från ett öppet fönster för full hals ”död åt Hitler”. Gestapomännen hade inte tid att stanna just då men noterade nogsamt adressen. Ägaren till papegojan förstod att det här inte skulle gå väl. Han gick därför till stadens präst och sade: – Du har ju också en papegoja. Skulle inte vi kunna byta några dagar. Detta gick prästen med på. Några dagar senare ringde det på dörren. Utanför stod ett par Gestapomän.

-Var det inte ni som hade en papegoja som skrek död åt Hitler, när vi ryckte ut häromdagen, frågade de.

-Nej, svarade mannen. Det har jag aldrig hört den säga. Poliserna var emellertid påstridiga och trängde sig in i lägenheten. Där satte sig en av dem framför papegojan och försökte provocera denna: Död åt Hitler, död åt Hitler, död åt Hitler. Till slut fick papegojan nog och svarade: -Herre, ske din vilja!

Även om de restriktioner som rådde under den tyska ockupationen av Frankrike på intet vis kan jämföras med de som gällt under coronapandemin i Sverige, är det ett faktum, att mycket av verksamheten i Svenska kyrkan liksom i civilsamhället i stort lamslagits under de senaste ett och ett halvt åren. Livesända gudstjänster över nätet har i viss mån kunna ersätta den vanliga söndagsgudstjänsten i kyrkan. Den gemenskap som församlingslivet normalt erbjuder har dock inte kommit gudstjänstdeltagarna till del.

Något som drabbats oerhört hårt är det frivilliga, ideella arbete som görs av syföreningar, lekmän, ledamöter i församlings- och kyrkoråd, kyrkofullmäktige med flera. På goda grunder har ju mycket av detta arbete ställts in och frivilligarbetarna känt att deras arbete inte behövts. Det blir därför nu en utmaning när restriktionerna lättas att åter kalla dessa och nya ideella krafter under fanorna.

För att man skall lyckas med att få frivilliga krafter att engagera sig i kyrkan är det nödvändigt att man sätter den lokala kyrkan i fokus. Det är här engagemanget kan väckas. Att få människor att flytta över engagemanget till en annan kyrka och en annan församling någon mil bort är mycket svårare, därför att kyrkan för de flesta är liktydigt med den egna hemförsamlingens kyrka. Det är med denna man identifierar sig. Det är därför viktigt att man behåller så mycket som möjligt av församlingsverksamheten ute i de lokala församlingarna.

Nu inför kyrkovalet har vi från Centerpartiets sida i Bjärnums pastorat, där undertecknad är aktiv, ambitionen att åter göra kyrkan till en levande kraft i vårt område. Detta betyder att vi vill bedriva ett aktivt barn-, ungdoms- och konfirmandarbete. Häri ingår bland annat att fortsätta att driva Prästkragens förskola i Vankiva. För att bryta ensamhet och utanförskap vill vi erbjuda hembesök och anordna träffar såsom de tidigare så populära tisdagsträffarna i Farstorp för alla som känner behov av gemenskap. I Farstorp har vi också ambitionen att nästa sommar återstarta vägkyrkan.

En kritik mot kyrkan nu i kyrkovalstider gäller de politiska partiernas inflytande inom kyrkan. Det är en kritik som åtminstone undertecknad har svårt att förstå. Vi är ju nominerade och valda av de kyrkotillhöriga och representerar dem i det område vi ställer upp. Skulle man förbjuda människor att i fria val utse vem man vill skall representera dem?  Dessutom, vill jag påstå, har vi hittills i vårt pastorat haft ett gott samarbete med övriga nomineringsgrupper, såväl politiska som opolitiska. Det som skiljer oss i Centerpartiet från andra nomineringsgrupper är, att vi har vissa grundläggande värderingar som vi inte kompromissar med.

Det gäller principen om alla människors lika värde och rättigheter. Vi vill också slå vakt om den lokala församlingen som kyrkans grundläggande enhet. Vi vill att Svenska kyrkan skall fortsätta att vara en levande demokratisk kyrka – öppen för alla oavsett om de tror, söker eller tvivlar. Ingen har nämligen enligt vår mening rätt att sätta sig till doms över andras tro och övertygelse. I en trovärdig folkkyrka som den svenska skall alla vara lika välkomna.       

Om Du delar de uppfattningar jag här försökt skissera och vill att vi skall fortsätta det arbete  vi inlett för att samla människor till gudstjänst med mycket sång, musik och glädje, är Centerpartiet alternativet för Dig i söndagens kyrkoval.

Staffan Andersson

C-kandidat i Bjärnums pastorat

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se