torsjö live

JO-kritik: Hindrades överklaga hemtjänstavgift

JO-kritik: Hindrades överklaga hemtjänstavgift

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Hässleholms kommuns omsorgsnämnds politiker och handläggare för att en medborgare hindrades att överklaga hemtjänstavgifter. Enligt JO-beslutet på onsdagen tyder agerandet på “bristande kunskap om gällande rätt och grundläggande förvaltningsrättsliga principer.” Nämnden uppmanas att skyndsamt se till att tjänstemännen får de kunskaper som krävs.

Enligt ett pressmeddelande på torsdagen har nämnden redan påbörjat ett arbete med att säkerställa att hanteringen av överklaganden sker enligt förvaltningslagens bestämmelser.

Medborgaren JO-anmälde omsorgen bland annat för att han inte fått svar på sina reklamationer av beslut om avgifter för hemtjänstinsatser. Av utredningen framgår att han i december 2019 fick ett beslut om avgifter som skulle gälla från och med den första dagen i månaden, trots att insatsen inte påbörjades förrän senare. Han skickade tillbaka en kopia av omsorgsnämndens beslut och angav tydligt att han reklamerade det på grund av “felaktigt ikraftträdandedatum”. Nämnden svarade inte, istället fattades under de närmaste veckorna två nya beslut med samma innebörd. Den 3 februari fick han ett brev där handläggaren förklarade att man förstått att han inte var nöjd med avgiften, men att han skulle debiteras ändå. Den 20 februari fattade nämnden ett omprövningsbeslut och sänkte delvis avgiften för december.

JO bedömer att både tjänstemän och politiker inom omsorgen i Hässleholms kommun saknar kunskap om hur överklaganden ska hanteras enligt förvaltningslagen.

Enligt JO Thomas Norling kan mannens skrivelser inte uppfattas som annat sätt än som överklaganden av omsorgsnämndens beslut. Dessutom är det uppenbart att nämnden uppfattat att han varit missnöjd med besluten och velat få dem ändrade.

– Nämnden borde därför skyndsamt ha rättidsprövat redan den första skrivelsen och, om den kommit in i rätt tid, skickat den till förvaltningsrätten, skriver JO.

Han påpekar också att det inte fanns något hinder mot att ta kontakt med medborgaren om nämnden var osäker på avsikten med skrivelsen.

JO anser det anmärkningsvärt att mannens skrivelser inte hanterats som överklaganden.

– Genom att underlåta att överlämna överklagandena till förvaltningsrätten har nämnden fråntagit honom rätten till domstolsprövning, skriver JO.

Thomas Norling är också förvånad över att nämnden i sitt remissvar säger att handläggningen i ärendet inte varit bristfällig.

– Nämnden tycks vara oförstående till att skrivelserna har hanterats felaktigt, trots att JO begärde att nämnden skulle yttra sig över hur reklamationerna hade hanterats. Detta tyder på en bristande kunskap om gällande rätt och grundläggande förvaltningsrättsliga principer, inte bara hos de handläggare som har hanterat ärendet utan också hos nämndens ledamöter, skriver han.

JO:s slutsats är att omsorgsnämnden förtjänar kritik för den felaktiga handläggningen av mannens skrivelser.

– Jag förutsätter att nämnden skyndsamt vidtar åtgärder för att se till att tjänstemännen har de kunskaper som krävs för att hantera överklaganden i överensstämmelse med förvaltningslagens bestämmelser, skriver han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se