torsjö live vers2

Hässleholms företagsklimat sämst i Skåne

Hässleholms företagsklimat sämst i Skåne

Hässleholms kommun backar tre steg och blir i år sämst i Skåne i Svenskt näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, på plats 240 av landets 290 kommuner. De tillfrågade företagarna i kommunen är bland annat mindre nöjda än förra året med kommunens service och bemötande, upphandlingar, tillgång till kompetens och brottslighet och otrygghet.

Med anledning av rankingen undrar Johan Hammarqvist (C ) nu vilka åtgärder kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) tänker vidta för att förbättra företagsklimatet i Hässleholms kommun.

Svenskt näringsliv mäter sedan mer än 20 år tillbaka företagens upplevelse av företagsklimatet i kommunerna. Årets mätning visar det bästa lokala företagsklimatet i landet på tio år. Bäst resultat nådde Vårgårda. Rankingen bygger på både enkätfrågor och statistik från SCB och UC. Frågorna gäller sådant som kommunerna kan påverka. I Hässleholm har 188 företag svarat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Hässleholms kommun har de senaste åren legat på en låg nivå i Svenskt näringslivs ranking. Illustration från undersökningen

Det största problemet i Hässleholms kommun verkar vara att företagen påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Där har rankingen rasat 32 platser sedan förra året, till plats 270. Näst sämst är det med tjänstemäns attityd till företagande, plats 269. Dock var det inte mycket bättre i fjol, bara två steg.

Det största tappet gäller kommunala upphandlingar. Där har kommunen dalat 43 placeringar till 237. Tillgång till kompetens har minskat 30 steg, service och bemötande 17.

Men kommunen har också förbättrat sig på några områden, främst när det gäller mobilnät och bredband, 24 steg till 195, och kommunpolitikers attityder till företagande, 21 steg till 237. Bäst anser företagen att kommunen är på vägnät, tåg och flyg. Dock har placeringen backat två steg i år, till plats 57.

Tillväxtchef Stefan Larsson. Foto: Berit Önell

Kommunens tillväxtchef Stefan Larsson säger till Frilagt att kommunen ständigt arbetar med att förbättra service och bemötande.

– Men vi måste titta på vad vi kan göra ännu bättre, säger han.

Han betonar dock också att rankingen bara är ett av flera underlag i kommunens arbete kring företagsklimat.

– Det är en viktig undersökning för oss, men vi tittar också bland annat på SKR:s undersökningar, gör företagsbesök och har dialog med företagen. Vi tar in information från många olika håll, säger han.

Han konstaterar att det gångna året varit väldigt speciellt med digitala möten på grund av pandemin.

Johan Hammarqvist (C) . Foto: Urban Önell

Tillväxtavdelningen har sju fast anställda och två visstidsanställda. De har kontakt med närmare 1 500 företag som bland annat får nyhetsbrev. Personalen träffar mellan 300 och 400 företag per år.

Johan Hammarqvists fråga kommer troligen att tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde på måndag, den 27 september.

– Det brådskar med konkreta åtgärder för att stärka vår attraktivitet för investeringar av både redan etablerade företag och nytillkommande företag, skriver han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) berättar i ett pressmeddelande att kommunen kommer att bjuda in företag till ett möte om otrygghet och brottslighet i början på december. Där kommer även polisen och Stiftelsen tryggare Sverige att medverka.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD). Foto: Urban Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Ett konkurrenskraftigt och rikt näringsliv är viktigt för att kommunen ska kunna upprätthålla välfärden där företagen både bidrar med skattekraft och sysselsättning men också nya lösningar och innovationer som kan möta våra samhällsutmaningar. I undersökningen efterfrågar våra företagare bättre dialog med oss i kommunen men de känner också en otrygghet vad gäller brottslighet, säger han i pressmeddelandet.

Kommunalrådet Hanna Nilsson (SD) betonar där att det är viktigt att kommunen kan attrahera nya företag att etablera sig och att befintliga företag har möjlighet att utvecklas.

– Vår kommunala företagsservice är en nyckel för detta arbete och här behöver vi tillsammans jobba för att förbättra företagsklimatet och detta arbete måste genomsyra hela kommunkoncernen, säger hon.

Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) säger att företagens tillgång till rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor.

– Det är av betydelse att vi tittar på undersökningen för att identifiera varför kommunen nu sjunker i ranking inom detta område. Vi sjunker också i området service och bemötande. Arbetet med att förenkla och förbättra för företagen i sina kontakter med oss i kommunen måste fortgå och detta arbete måste vara långsiktigt och fokuserat, säger hon i pressmeddelandet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se