torsjö live vers2

Redigerat eller oredigerat om klimathotet ?

Redigerat eller oredigerat om klimathotet ?

INSÄNDARE. Tillåt mig att helt kort presentera två damer engagerade i den så kallade klimatfrågan.
Elsa Widding en svensk civilingenjör(utbildad vid Chalmers), energianalytiker och debattör. Hon driver sedan 2014 eget bolag som rådgivare.
Tidigare verksam, för att ta några exempel, inom Vattenfall och på Näringsdepartementet
Erika Bjärström en svensk journalist(utbildad vid Temple University) verksam sedan 1997 på SVT. År 2019 blev hon SVT:s första ”klimatkorrespondent”.
Båda ovan nämnda damer har synpunkter på IPCC:s klimatrapporter. Det kan därför för oss gräsrötter vara av intresse att nämna något om IPCC.
IPCC-Intergovernmental Panel of Climate Change- är FN:s mellanstatliga klimatpanel som ”sammanställer” det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring ”begreppet” klimatförändringar.
Nyligen har skådats ännu en rapport. ”Den naturvetenskapliga grunden” (Climate Change 2021: The Physical Science Basis) är en ”omfattande sammanställning” av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatsystemet, klimatmodeller och ”scenarier”.
Rapporten är ”en del av” av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6!
Nå nu måste vi gräsrötter fråga oss vem eller vilka bland våra politiker, s.k. experter och i synnerhet journalister som har läst en bråkdel av IPCC:s ständigt återkommande rapporter omfattande åtskilliga 1000:tals sidor.
Sannolikt ingen.
Att Erika Bjärström med sin bakgrund skulle ha tagit del och kunnat dra ”egna” slutsatser av nämnda 1000:tals sidor är det knappast någon som tror.
Många som tagit del av Elsa Widdings granskning av delar av IPCC:s rapporter har förvånats, imponerats och presenterats nya fakta. Dessa ger en mer balanserad syn på pågående klimathysteri som alltför ofta underblåses av okunskap.
Nå SVT och Bjärström har inte helt kunnat bortse från Elsa Widding och också andra utan har framfört erbjudande om intervju. Detta har Widding med glädje tackat ja till men endast i direktsändning väl medveten om SVT:s och Bjärströms sätta att ”arbeta”.
Det är välkänd att intervjuer görs och därefter klipps ner och svar rycks ur sitt sammanhang. Dessa fragmenterade svar underställs så kallade experter för att tjäna till att underbygga exempelvis den egna klimatagendan.
Det framstår som en styggelse att vår skattefinansierade statliga SVT och för den delen också SR ”arbetar”på detta sätt.
Många av oss gräsrötter och tittare väntar oss nu att få ta del av Elsa Widdings synpunkter i oredigerad direktsändning. Det kan väl inte vara så att SVT och SR vill förhindra att fakta framförs som kan få den egna politiskt korrekta agendan att rämna?
Hanna Stjärne vd på SVT vad är du rädd för? Släpp fram Elsa Widding eller avgå! Låt oss gräsrötter-skattebetalare-tittare få ta del av mer än en sida av saken!


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se