torsjö live

Fortsatt om parkeringen på T4

Fortsatt om parkeringen på T4

INSÄNDARE. Från Tekniska kontoret har jag fått svar genom Veronica Haagen. Här står det bland annat att det ”finns förutbestämda nyckeltal” för parkering i anslutning till bygglov och ska fylla behovet. Det har Miljö- och stadsbyggnadskontoret totalt missat när det gäller bygglovet till fastigheten Löjtnant Granlunds väg 2 B. Här gavs bygglov för endast EN handikapparkering. Reglerna har med andra ord inte följts. Man förlitade sig tydligen på att parkeringen mitt emot skulle vara ”gratis” i all evighet. Men så blev inte fallet. Hade parkering ordnats i anslutning till fastigheten hade en rimlig kostnad blivit resultatet. Nu har en pensionär som inte använder bilen så mycket, fått en kostnad som är näst intill tre gånger så hög. Därför ”flyr” så gott som alla pensionärer från fastigheten. Ett segregationsboende blir följden.
I sitt svar ges en lång och diger redogörelse för hur man tänker i nutid och inför framtiden. Noterbart är att ju närmare centrum man kommer desto viktigare och dyrare blir parkeringen för att öka omsättningen, fullt logiskt. Men när man kommer till ”utmarkerna” synes logiken lysa med sin frånvaro. När det gäller T4-parkeringen behövs inte omsättningen öka genom betalning, här finns över 100 platser tillgängliga dygnet runt. Förutom avsaknaden av avgift på Tränggatan och Finjagatan, finns möjligheter att ta ut avgift betydligt närmare centrum. Sådana platser är på ömse sidor av Tekniska skolan, Järnvägsgatan, på båda sidor om ”Långholmen”, parkeringen vid badhuset, parkeringen vid Österås, lokalkörbanan intill Tredje Avenyen, parkeringen vid Vänhem? Fler finns, men jag bjuder på dessa för framtida utredningar. På Tivolibacken har det ”utlovats” betalparkering, men man hesiterar tydligen i det fallet, än har det inte kommit upp någon automat. 
Vidare skriver Veronica Haagen att, ”En parkering som är oreglerad ett visst år kan komma att bli reglerad ett annat år.” Då jag inte har blivit motbevisad beträffande min uträkning att parkeringen går med ca 150 000 kr i förlust varje år, måste motsatsen också gälla, att avgiftsbeläggningen skall inhiberas vid en så stor förlust. En urusel affär för skattebetalarna med andra ord. Lagd till förlusten vid flytten av Musikpaviljongen. 
Jag kan hålla med om att vi måste minska transporterna, därför använder undertecknad cykel i 90 procent av mina förflyttningar. 


Lars Nord

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se