torsjö live vers2

Inget beslut om studieförbunden

Inget beslut om studieförbunden

Ett fåtal fullmäktigeledamöter var på plats i röda salongen när det troligen sista sammanträdet med huvudsakligen digitalt deltagande hölls på måndagskvällen.

Det blev inget beslut om att stryka bidragen till studieförbunden från Hässleholms kommuns författningssamling. Kommunfullmäktige återremitterade på måndagskvällen ärendet för att invänta Riksrevisionens granskning av kontrollen av statens stöd till studieförbunden.

Fullmäktige beslöt om återremiss även för återöppnandet av Sösdala simhall och flytten av Familjens hus till T4-Matsalen. Båda projekten blir därmed försenade.

Sammanträdet var troligen det sista kommunfullmäktige där de flesta av ledamöterna på grund av pandemin deltog digitalt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det har inneburit begränsningar i möjligheten att vara med och påverka beslut, det kan vi inte bortse från, förklarade fullmäktiges ordförande Douglas Roth (M).

Den 25 oktober är tanken att alla ledamöter ska vara på plats i röda salongen i kulturhuset. Besökare kommer dock att hänvisas till läktaren för att politikerna ska kunna hålla mer avstånd i salen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) fick svara på två frågor, en om kommunens dåliga placering i Svenskt näringslivs ranking om företagsklimatet (240 av 290) och en om kostnaderna för konsulterna som utrett ett redan nedröstat kommunalt koncernbolag.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Johan Hammarqvist (C ) ville veta vilka konkreta åtgärder Lars Johnsson tänkt vidta för att förbättra företagsklimatet. Lars Johnsson berättade om ett planerat möte med företagare för att lyfta upp oron för brottslighet och att kommunalråden ska avsätta en halv dag per vecka för att hjälpa tillväxtavdelningen med företagsbesök. Johan Hammarqvist var inte riktigt nöjd.

– Jag ställde liknande frågor för två år sedan. Det var en del fagra ord då också. Nu ligger vi två platser längre ner. Jag hoppas att det inte bara blir löften och sedan händer ingenting. Hässleholm kan mycket bättre än så här. 2009 var vi på plats 68, sa Hammarqvist.

Han påminde om att betygen var låga även för service och bemötande, tjänstemäns attityder till företagare med mera. Dessa brister hoppades Lars Johnsson råda bot på genom det kontaktcenter som startat för att lotsa den som ringer till kommunen rätt.

Hammarqvist uppskattade inte Johnssons pik om att kommunen sjunkit i rankingen under de år när C satt vid makten.

– Det här är ett gemensamt ansvar för alla politiker, men det är så att den som sitter på makten är den som kan styra. Nu krävs bot och bättring. Vi kan inte ha det så att vi år efter år ligger lågt i sådant som handlar om bemötande, sa Johan Hammarqvist.

Johan Hammarqvist(C).

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) fick svar att konsulten som utredde koncernbolaget kostade 950 567 kronor, inklusive en del av utredningen om bolagiseringen av fiberavdelningen. Wallentheim visste redan att den delen kostade 182 000 kronor och kunde dra slutsatsen att koncernbolaget utreddes för cirka 770 000 kronor.

– Ni kanske ska diskutera klart politiskt inom alliansen först och kanske stoppa en utredning om ni inte är eniga.

Lars Johnsson försvarade utredningen och menade att det var mycket väl använda pengar. Han avslöjade också att det holdingbolag som föreslås bildas samtidigt som fiberbolaget på sikt skulle kunna omvandlas till ett koncernbolag.

Debatten om studieförbunden blev lång och intensiv. Lars Johnsson (M) förklarade att det var ologiskt att ha kvar en författning när det inte betalas ut några bidrag.

– Det innebär inte att kommunen framgent inte kan ge bidrag till studieförbund, om kultur- och fritidsnämnden har utrymme för det i sin budget eller om kommunfullmäktige skjuter till medel, sa han.

Han fick mothugg, inte bara av S, C, MP och V som hela tiden varit emot att bidragen drogs in, utan även L. Agneta Olsson Enochsson beskrev studieförbundens verksamhet som en hjärtefråga för partiet, trots att partiets företrädare i kultur- och fritidsnämnden, ordförande Winnie Aronsson, röstade för indragningen av bidragen.

– För oss i L har studieförbunden sedan 1930-talet varit en nyckelspelare i byggandet av ett demokratiskt samhälle, sa hon.

Hon medgav att borttagandet av författningen kunde ses som en rimlig konsekvens av det tidigare beslutet, men förklarade att hon var övertygad om att det inte skulle vara ett långsiktigt beslut.

– Vi yrkar avslag därför att vi inte vill bidra till att permanenta indragningen, sa hon.

Agneta Olsson Enochsson (L)

De rödgröna stämde in i att studieförbunden har stor betydelse och att kommunens stopp för bidragen redan fått negativa effekter.

– Ett slag mot demokratin, sa Dolores Öhman.

Men Arberesha Sabani (MP) gick längst.

– Det är tack vare folkbildningen vi har demokrati i landet, sa hon.

Connie Asterman talade om att studieförbundens studiecirklar och kulturevenemang har en viktig demokratisk roll i dagens samhälle, inte minst för äldre, ungdomar och personer med funktionshinder. De har även bidragit till en samhällelig service på landsbygden som hon menade nu håller på att avvecklas i Hässleholms kommun.

Lars Johnsson sa att han såg andra hot mot demokratin, exempelvis regeringens oförmåga att hantera det hänsynslösa våldet, arbetslösheten och föreslagna inskränkningar i skogsägarnas äganderätt.

Johan Peltonen (SD). Foto: Lotta Persson

Johan Peltonen (SD) uttryckte tvärtom sin glädje över att bidragen till studieförbunden dragits in, och särskilt att muslimska Ibn Rushd, som anklagats för att stödja extermism, inte längre får bidrag. Men han stannade inte där.

– Många av de andra studieförbunden har moderorganisationer, politiska eller religiösa, som de kan äska pengar ifrån istället för från kommunen. Pengarna kommer nu att gagna barn och ungdomar istället, sa han.

SD:s kommunalråd Hanna Nilsson förklarade att hon var förvånad över att förslaget beskrevs som någon form av hot mot demokratin. Hon menade tvärtom att det fanns demokratiska skäl att dra in bidragen.

– Inom Ibn Rushd finns både homofobi och antisemitism, sa hon.

Johan Hammarqvist (C ) uppfattade dagens förslag som att SD, M, KD och FV helt enkelt inte tycker om studieförbund. Beslutet att ta bort bidragen är ju redan taget.

– Jag kan inte tolka det på annat sätt än som en markering, sa han.

Connie Asterman var den som först förde fram att kommunen borde invänta Riksrevisionens utredning som ska vara klar 2022. Lars Johnsson hjälpte henne på traven genom att nämna utredningen när han tidigare under dagen blev intervjuad i Radio P4 Kristianstad. En stund senare yrkade Lena Wallentheim på återremiss, dels för att invänta granskningen och dels för att fullmäktiges ledamöter inte hade fått del av skrivelsen från SSO, Studieförbundens samverkansorgan i nordöstra Skåne, som kom till kommunkansliet på fredagskvällen och skulle ha vidarebefordrats till dem. Fullmäktiges ordförande Douglas Roth godkände dock inte det sistnämnda skälet, så motiveringen blev enbart Riksrevisionens granskning.

Efter votering stod det klart att fullmäktige beslutat om en minoritetsåtermiss, vilket bara kräver att minst en tredjedel av de 61 ledamöterna ställer sig bakom den. Återremissen fick 24 röster medan 34 röstade nej och tre avstod från att delta i beslutet. M, KD, SD och FV reserverade sig.

Även ett förslag om ändring i reglementet så att kultur- och fritidsförvaltningen inte längre har ansvar för trädhuset blev återremitterat.

Lars Johnsson informerade fullmäktige om att förslaget om Familjens Hus måste återremitteras eftersom det under dagen kommit information om att projekteringen fördröjts. Det blev ett enigt beslut, med tillägget att kommunen ska informera Region Skåne om att fullmäktige har en positiv inställning till att flytta den gemensamma verksamheten till T4-området.

Renoveringen av Sösdala simhall har visat sig kosta mer än de 22,5 miljoner kronor som drevs igenom i budgeten för i år utan att det fanns täckning. Tjänstemännens utredning visar nu att en tillbyggnad på cirka 150 kvadratmeter behöver göras. Den föreslås inrymma kassa, entré, personalutrymme och omklädning för personal och personer med funktionsvariationer. Kostnaden beräknas till sex miljoner kronor. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår även en bubbelpool för en och en halv miljon. Därför äskades 7,5 miljoner kronor till för renoveringen.

Återöppnandet av Sösdala simhall blir fördröjt efter fullmäktiges beslut om återremiss. Foto: Lotta Persson

Här begärde Lars Johnsson återremiss med motiveringen att de underlag som kommunens riktlinjer för investeringar föreskriver ska tas fram. Joachim Fors (S) tyckte att han tryckte lite väl mycket på att ärendet inte var tillräckligt berett.

– När ni lade ner simhallen var det inte heller berett, påminde han.

Lena Wallentheim förstod inte vad alliansen skulle vinna på en återremiss.

– Det är ni som får svara Sösdalaborna på varför ni vill försena projektet, sa hon.

Lena Wallentheim (S)

Anders Edwall instämde och varnade också för att förseningar kan göra bygget dyrare och undrade om inte alliansen ville ha det så billigt som möjligt. Dolores Öhman ansåg däremot att beslutet kommit till på fel sätt, men röstade ändå emot återremiss.

Voteringen slutade med 21 ja-röster, 38 nej och två som avstod. SD, S, V och C reserverade sig.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se