logga-ligg-tjock

Ny möjlighet att påverka tätorternas utveckling

Ny möjlighet att påverka tätorternas utveckling

Utvecklingen av byggande, grönområden, infrastruktur med mera i Hässleholms kommun utanför Hässleholms stad fram till 2040 behandlas i förslaget till översiktsplan som invånarna nu har en ny möjlighet att tycka till om. Den så kallade granskningstiden inleddes igår och pågår till och med den 28 november.

Översiktsplanen ska ange hur den fysiska miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Om förslaget genomförs ska det byggas 640 nya bostäder, utöver de byggrätter för drygt 1 000 nya bostäder som redan finns, främst i stationsorterna. Men kulturmiljöplaner och naturreservat föreslås också.

I oktober kommer tre dialogmöten att hållas digitalt för att medborgarna ska få möjlighet att ställa frågor om planförslaget. Mötena hålls onsdagen den 20 oktober klockan 18, torsdagen den 21 oktober klockan 10 och tisdagen den 26 oktober klockan 17. Läs mer här.

Synpunkter på planen ska skickas skriftligen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden, antingen via e-post eller vanlig post.

Berit Önell

Läs mer:

2020-09-29 Sista chansen att tycka till om planen utanför staden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se