torsjö live vers2

Klart för dos tre till äldre -Färre smittade i Hässleholm

Klart för dos tre till äldre -Färre smittade i Hässleholm

Alla äldre som vaccinerade sig för mer än sex månader sedan erbjuds nu en tredje dos vaccin mot covid-19. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Personer på äldreboenden, alla som har hemtjänst eller hemsjukvård och alla som är 80 år och äldre ska nu erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19. Det meddelade Folkhälsomyndigheten och regeringen vid en presskonferens på tisdagen.

Lagom till att restriktionerna upphör på onsdagen visar nya siffror från Region Skåne en kraftig minskning av smittspridningen.

Frilagt har tidigare berättat att äldreomsorgen i Hässleholms kommun sedan en tid haft beredskap för att med kort varsel kunna hantera en ny vaccinationsomgång.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att de äldsta får en spruta till när det gått minst sex månader sedan förra vaccinationstillfället. Anledningen är att data i både Sverige och andra länder pekar mot att effekten av vaccinet hos de först vaccinerade börjar avta, främst bland personer som är 80 år och äldre. Dessutom har regionerna rapporterat ett ökande antal så kallade genombrottsinfektioner, det vill säga fall av covid-19 trots vaccination, på äldreboenden.

Störst behov ska gå först. Äldreboendena prioriteras först, därefter hemtjänst och hemsjukvård och sedan alla andra som är 80 år och äldre.

– Det är ett arbete som kan inledas från och med idag, sa socialminister Lena Hallengren på eftermiddagens presskonferens.

Socialminister Lena Hallengren berättade vid dagens presskonferens att vaccineringen med en tredje dos till de äldsta kan börja genast.

Regionerna ansvarar för vaccinationerna och planerar utifrån de lokala förutsättningarna. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är att den tredje dosen samordnas med årets influensavaccin.

– Erfarenheterna hittills talar för att vaccinationerna mot covid-19 har gett en mycket god effekt mot allvarlig sjukdom och död. Det är rimligt att nu med tanke på utvecklingen börja ge extra skydd till de äldsta och sköraste som dels vaccinerades först, dels har ett något sämre immunsvar vid vaccination, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Sedan tidigare rekommenderas personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling att ta en tredje dos. Beslut om en tredje dos till fler grupper kan komma framöver.

Folkhälsomyndigheten betonar också att det är viktigt att alla i riskutsatta personers närhet, både omsorgspersonal och anhöriga, vaccinerar sig. Myndigheten kommer nu att vända sig till kommunerna för att göra vaccinet mer lättillgänligt och få fler att vaccinera sig, särskilt personal inom vård och omsorg.

Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, förklarade varför en tredje dos nu behövs.

Både Lena Hallengren och Johan Carlson sa dock vid presskonferensen att det är tack vare den höga vaccinationstäckningen i Sverige som samhället kan öppna upp imorgon, onsdag.

– Du kommer att kunna träffa hur många du vill, dansa hela natten och gå på fullsatta matcher, sa Lena Hallengren.

Samtidigt uppmanar Region Skåne invånarna att fortsätta undvika trängsel. Vad som är trängsel blir utan restriktioner upp till var och en att bedöma.

Alla restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas nu bort. Storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap på serveringsställen tas bort. Rådet om att arbeta hemifrån tas bort. De som har symptom, även fullvaccinerade, bör fortsatt stanna hemma och testa sig och arbetsgivaren bör då underlätta för hemarbete.

Folkhälsomyndigheten har dock beslutat om nya allmänna råd för ovaccinerade vuxna. De bör fortsätta att vara försiktiga och hålla avstånd till andra människor, särskilt i kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre.

– Det blir en tydlig begränsning för ovaccinerade personer eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. De kan smitta både de ovaccinerade och de vaccinerade eftersom inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, sa Johan Carlson tidigare om detta.

Råden gäller inte för unga under 18 år. Märkligare är att de inte gäller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig. Varför framgår inte, inte heller hur dessa ska undvika att bli smittade.

Enligt Region Skånes statistik minskade smittspridningen under förra veckan med hela 37 procent jämfört med veckan före. Även antalet vaccinationer sjönk betydligt.

Smittspridningen har avtagit rejält i Skåne. Räknat per 100 000 invånare var snittet för Skåne förra veckan 35. Hässleholm hade 17.
Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Men Region Skåne betonar att allt inte blir som före pandemin.

– Vi får räkna med att den här sjukdomen kommer att finnas i samhället under en överskådlig tid och att vi måste lära oss leva med den. Det är även i fortsättningen viktigt att stanna hemma när man är sjuk, att provta sig vid symtom, tvätta händerna ofta och att undvika trängsel, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Antalet nya fall, enligt rullande sjudagarsmedel, rapporterades på tisdagen till 64. Antalet inlagda på sjukhus med covid-19 var 25, varav fem i intensivvård. Under september har antalet inlagda i Skåne pendlat mellan 19 och 37.

Antalet nya konstaterade fall på måndagen var 117.

Antalet nya fall i Hässleholms kommun förra veckan var 9. Veckorna före var antalet 19 respektive 20. Räknat per 100 000 invånare hade Hässleholm under förra veckan 17. Snittet för Skåne var då 35 per 100 000.

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-17 Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se