logga-ligg-tjock

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Äldreomsorgen förbereder nu för att med kort varsel kunna hantera en tredje dos vaccin. Foto: Bengt Flemark/Region Skåne

Skyddet mot covid-19 blir nu allt sämre hos de äldre som var bland de första att vaccineras. En tredje dos vaccin är därför aktuell i höst. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att kommunerna fått direktiv från primärvården om att ha beredskap för att med kort varsel hantera en ny vaccinationsomgång inom äldreomsorgen.

– Eventuellt ska den tredje dosen ges tillsammans med influensavaccin, säger hon.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson hoppas att en tredje dos kan börja ges i äldreomsorgen i november-december.

Folkhälsomyndigheten har ännu inte fattat något beslut om att rekommendera en tredje dos inom äldreomsorgen, trots flera utbrott bland fullvaccinerade på äldreboenden på olika håll i landet. Men myndighetens generaldirektör Johan Carlson säger i en intervju i Dagens Nyheter på torsdagen att det bör ske snart.

– Många äldre har dålig immunitet från början och dessutom ger vaccinet inte ett hundraprocentigt skydd, så det är angeläget att man kommer igång med att ge en tredje spruta före vintern, säger han till DN.

Han förklarar att eftersom säsongsinfluensan nu närmar sig bör båda sprutorna ges vid samma tillfälle.

– Vi tittar på om det går att kombinera den tredje sprutan till de äldre och utsatta med att de också får influensavaccin för årets säsongsinfluensa. Jag kan tänka mig att de kan börja ges i november, december, säger han.

På måndag tar primärvården i Skåne över ansvaret för vaccinationerna från de privata företag som upphandlades för att vaccinera den breda allmänheten. Men man avvaktar ett nationellt beslut innan en dos tre är aktuell för de äldre. För yngre personer har det talats om att en spruta till kan behövas under nästa år.

Vid ett möte med primärvården fick Birgitta Ljungbeck, liksom företrädare för övriga skånska kommuner, viss information om fortsatt vaccination. Men många detaljer är inte klara ännu.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun

– Vi vet inte om det blir en tredje dos för alla på kommunala äldreboenden och i hemtjänsten eller om det blir en viss åldersgrupp, säger Birgitta Ljungbeck.

En diskussion har påbörjats om hur det praktiska kan genomföras.

– Frågan är aktualiserad och vi jobbar för det. Vi ska ha beredskap för att ett beslut med kort varsel kan komma. Då är vi redo, säger hon.

En del av de äldre har redan på grund av nedsatt immunförsvar fått, eller kommer inom kort att få, en tredje spruta.

För närvarande finns inga fall av covid-19 inom omsorgen i Hässleholms kommun.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se